Skip to main content

Gott & blandat – om Örebro Universitet själv får välja

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 11:27 CEST

Örebro har den mest varierade rekryteringen av studenter i hela Stockholm-Mälarregionen. En rapport om rekryteringsmönster som tagits fram på beställning av Mälardalsrådet visar att Örebro Universitet har en större geografisk spridning i sin rekrytering än övriga lärosäten i regionen, samt ligger över rikssnittet vad gäller rekrytering från studieovana hem.

Örebro gillar gott och blandat, i alla fall när det kommer till rekrytering bland högskolenybörjare. Rapporten ”Den högre utbildningen i Stockholm-Mälarregionen” som tagits fram på beställning av Mälardalsrådet tillsammans med TMR, Stockholms läns landsting, visar att Örebro Universitet har lyckats bäst med att attrahera studenter från både Stockholm-Mälarregionen och övriga riket. Av stockholmarna, som ofta stannar i sitt eget län, är det hela 11 % som väljer att påbörja sina högskolestudier i Örebro.

Örebros breda rekrytering visar sig även när det kommer till rekrytering av studenter med utländsk bakgrund, där Örebro Universitet ligger över rikssnittet med sina 20 %, likaså slår de rikssnittet i sin rekrytering från studieovana hem där ca 70 % av högskolenybörjarna inte har högskoleutbildade föräldrar.

– Att behålla och locka till sig rätt kompetens är nödvändigt för att fortsätta utvecklas och växa som storstadsregion. För att klara av regionens kompetensförsörjning behöver vi bli bättre på att bredda rekryteringen och matcha kompetensen till arbetsmarknaden, säger Anders Lönn, generalsekreterare i Mälardalsrådet.

– Örebro universitet har ett stort upptagningsområde och attraherar studenter till regionen.  Välutbildad befolkning är en viktig faktor för Stockholm-Mälarregionens tillväxt och utveckling, säger Anders Lönn generalsekreterare Mälardalsrådet.

Rapporten visar på trender och rekryteringsmönster i Stockholm-Mälarregionen.  Storstadsregionens lärosäten är i hög grad beroende av det geografiska närområdet. Övergången till högre utbildning har ökat något i hela Stockholm-Mälarregionen men skillnaderna i regionen är stora, gemensamt är att samtliga län har fler kvinnor än män som påbörjar högre studier.

Lärosätena i Stockholm-Mälarregionen skiljer sig åt på många sätt. Vad de har gemensamt är att en fortsatt breddad rekrytering är en förutsättning för att möta framtida efterfrågan på högutbildade.  Syftet med rapporten är att uppmärksamma dessa trender och skillnader för att ur ett storregionalt perspektiv utnyttja denna kunskap till att stärka regionens konkurrenskraft och arbete för kompetensförsörjning.

Rapporten finns att hämta här:http://www.stjarnbildning.se/filearchive/7/7831/H%C3%B6gre%20Utbildning%202014%20140203.pdf

·  Mälardalsrådet är en intresseorganisation för kommuner och landsting i Stockholm-Mälarregionen.

·  Medlemmarna är 56 kommuner och 5 landsting i Stockholms-, Uppsala-, Västmanlands-, Södermanlands- och Örebro län.

·  På det regionala planet samarbetar Mälardalsrådets politiker och tjänstemän kring frågor som rör infrastruktur, samhällsplanering, näringsliv och FoU, samt kultur- och miljöfrågor.

·  I ett globalt perspektiv jobbar Mälardalsrådet för att stärka Stockholm-Mälarregionens internationella konkurrenskraft. 

·  Läs mer på: www.malardalsradet.se

Vid frågor om rapporten:
Paloma Blanco, kommunikatör Mälardalsrådet: 0703947619
Tiina Kikerpuu, Processledare Stjärnbildning, Mälardalsrådet: 0707965074

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

 

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera