Skip to main content

Mälardalens Högskola får guldstjärna i rekrytering

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 16:00 CEST

Mälardalens Högskola har lyckats bäst med att rekrytera studenter med olika bakgrund. En rapport om rekrytering till högre utbildning framtagen på beställning av Mälardalsrådet visar att Mälardalens högskola särskiljer sig positivt i sin rekrytering av studenter från studieovana miljöer, studenter med utländsk bakgrund och studenter från andra delar av världen.

Mälardalens Högskola ligger i framkant vad gäller rekrytering från underrepresenterade grupper och de efterlängtade utländska studenter som sedan införandet av studieavgifter blivit svårare att locka.

Med ca 75 % nybörjarstudenter från studieovana hem, ligger Mälardalens högskola högt över rikssnittet. De ligger även över rikssnittet vad gäller rekrytering av studenter med utländsk bakgrund med sina 24 %.

Rapporten ”Den högre utbildningen i Stockholm-Mälarregionen” som tagits fram på beställning av Mälardalsrådet visar att högskolan även i hög grad lyckats rekrytera utanför Sveriges gränser då ca 26 % av deras studentbas består av internationella studenter.

– Stockholm-Mälarregionen behöver välutbildad arbetskraft för att klara kompetensförsörjningen. Att MDH så framgångsrikt lyckats med sin rekrytering bidrar till hela vår regions framtida utveckling och tillväxt, säger Anders Lönn, generalsekreterare Mälardalsrådet.

– Det är särskilt roligt att se när medveten rekrytering från MDH leder till så positiva resultat för regionen. En välutbildad befolkning är otroligt viktigt för att skapa en dynamisk och attraktiv storstadsregion, säger Anders Lönn, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Rapporten visar på trender och rekryteringsmönster i Stockholm-Mälarregionen.  Storstadsregionens lärosäten är i hög grad beroende av det geografiska närområdet. Övergången till högre utbildning har ökat något i hela Stockholm-Mälarregionen men skillnaderna i regionen är stora, gemensamt är att samtliga län har fler kvinnor än män som påbörjar högre studier.

Lärosätena i Stockholm-Mälarregionen skiljer sig åt på många sätt. Vad de har gemensamt är att en fortsatt breddad rekrytering är en förutsättning för att möta framtida efterfrågan på högutbildade.  Syftet med rapporten är att uppmärksamma dessa trender och skillnader för att ur ett storregionalt perspektiv utnyttja denna kunskap till att stärka regionens konkurrenskraft och arbete för kompetensförsörjning.

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

 

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera