Skip to main content

Mälardalsrådet kommenterar forskningspropositionen

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 13:17 CET

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning presenterade igår regeringens forskningspolitiska proposition. Maria Nimvik Stern, generalsekreterare för Mälardalsrådet, kommenterar utifrån de storregionala prioriteringar som belysts under året.

-Vi har länge lyft behovet av samverkan för att tillsammans ta oss an regionala och globala samhällsutmaningar, genom gränsöverskridande samverkan har regionens aktörer bättre förutsättningar att skapa en hållbar och innovativ region, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Regeringens forskningspolitiska proposition ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”, lyfter särskilt behovet av samverkan, jämställdhet och nyttogörande av forskning. Samverkansuppdraget kommer även att knytas till och påverka resursfördelningen. Hur det ska utvärderas och följas upp återstår att se. I regeringspropositionen föreslås att en ny utredning med uppdrag att se närmare på resursfördelningen och styrningen av högskolorna och universitet som även tar hänsyn till samverkan.

För att möta de stora globala samhällsutmaningarna lyfts samverkan som en förutsättning. I regeringens nya forskningspolitiska proposition lyfts särskilt tre utmaningar fram: klimatet, digitalisering och hälsa. Där lyfts även två specifika nationella samhällsutmaningar, hållbar samhällsbyggnad och att höja kvaliteten i det svenska utbildningsystemet, särskilt på grund- och gymnasienivå.

-Genom samverkan mellan det offentliga, näringslivet och lärosätena kan vi hitta nya perspektiv och lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Mälardalsrådet ser därför positivt på att samverkan och nyttogörande av forskning tydligt lyfts i forskningspropositionen, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare på Mälardalsrådet.

För mer information om Mälardalsrådets arbete med gränsöverskridande samverkan och kunskaps- och kompetensförsörjningsfrågor, kontakta Tiina Kikerpuu: tiina.kikerpuu@malardalsradet.se

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 57 kommuner och fem landsting/regioner i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy