Skip to main content

Mälaren – dricksvatten eller toalett?

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 17:02 CEST

Mälaren, som ger dricksvatten åt 2,5 miljoner människor varje dag, utsätts för stora påfrestningar från olika typer av föroreningar.

-  För att kommande generationer ska kunna fortsätta dricka Mälarens vatten, äta fisken och bada vid stränderna måste vi ta vårt ansvar och höja ambitionerna för att hålla vattnet rent. Vi måste öka samarbetet på kommunal nivå, både inom och mellan kommuner, sa Nanna Wikholm (S), ordförande i Mälardalsrådets miljöutskott, när hon i dag medverkade på ett seminarium i Almedalen i regi av Mälardalsrådet och Mälarens vattenvårdsförbund.

I dagsläget har vi avloppsvatten som går ut orenat i Mälaren, vi har påfrestningar från kemikaliesamhället, läkemedel och kemikalier som vi inte ens kan förutse effekterna av hamnar i vattnet - och vi blir fler och fler.

- För att vi ska kunna säkerställa den resurs som Mälaren utgör i dag måste vi minska belastningen på sjön, och detta blir särskilt viktigt eftersom vi blir fler och fler, säger David Liderfelt, vattensamordnare i Västerås stad.

För att nå god status på Mälarens vatten är det nödvändigt att kommunerna samverkar i mycket högre grad än i dag, både inom och mellan kommuner, menar Nanna Wikholm.

- Vatten och miljö måste finnas med tidigt i all samhällsplanering, till exempel kan smarta dagvattenlösningar ritas in samtidigt som nya bostadsområden planeras. Det är nödvändigt för att behålla den goda vattenkvaliteten, särskilt i Stockholm-Mälarregionen som växer så det knakar.

Kommunera kan också göra nytta genom att möta människors engagemang för bättre vatten i sin närmiljö, till exempel genom att hjälpa markägare som vill anlägga våtmarker.

- Man måste lägga tid på att lyssna på vad människor vill åtgärda och hjälpa till med att hitta finansiering för det, säger David Liderfelt.

 

För mer information, kontakta:

Nanna Wikholm, ordförande Mälardalsrådets miljöutskott, telefon: 070-737 41 03

David Liderfelt, vattensamordnare Västerås stad, telefon: 021-39 11 23.

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet utgör en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.