Skip to main content

Mälartinget 2014 i Örebro: Hur skapar vi en mer hållbar storstadsregion?

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 10:17 CEST

I morgon anländer ca 250 ledande politiker och företrädare från Stockholm-Mälarregionen till Örebro för att diskutera hållbar mobilitet och utveckla samarbetet inom storstadsregionen.

Under två dagar i maj träffas politiker från 56 kommuner och fem landsting på årets Mälarting i Örebro. Mälartinget är Mälardalsrådets främsta mötesplats för storregional samverkan.

I år möts man i Örebro 22-23 maj kring hållbar mobilitet med frågor som: vilken är regionens roll i omställningen till en mer hållbar samhällsutveckling? Programmet lyfter också aktuella satsningar på kollektivtrafik, cykling och förnybara bränslen.

Programmet lyfter också aktuella satsningar på kollektivtrafik, cykling och förnybara bränslen.

– Stockholm-Mälarregionen fortsätter att växa och med det även behovet av ökad rörlighet, innovation, och tillväxt. Att diskutera hållbar mobilitet känns därför högaktuellt, säger Christer G Wennerholm (M) ordförande Mäladalsrådet.

– På Mälartinget hoppas jag kunna ha många samtal som stärker vårt viktiga storregionala samarbete och få inspiration och insikter om hur vi tillsammans kan fortsätta att utvecklas till en mer hållbar storstadsregion, säger Christer G Wennerholm (M), ordförande Mäladalsrådet.

Representanter för politik, näringsliv, akademi och civilsamhället möts i workshops och seminarier. Mälartinget 2014 arrangeras av Mälardalsrådet tillsammans med Örebro kommun, Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro.
Syftet är att deltagarna, som kommer från hela Mälarregionen, ska inspireras, inhämta kunskap, diskutera och ta med sig idéer hem om vad de själva kan göra kring årets ämne.

– Vi är stolta över det arbete vi gör i kommunen för ett mer hållbart samhälle. Vi var först i landet med så kallade cykelmotorvägar där cyklister kan ta sig fram tryggt och snabbt, säger Lena Baastad (S) kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

– Vår gemensamma utmaning i Stockholm-Mälarregionen är att ta sikte på framtiden och arbeta strategiskt och långsiktigt med en vision med tydligt fokus på hållbar utveckling och hållbar mobilitet, säger Marie-Louise Forsberg- Fransson (S), Landstingsstyrelsens ordförande i Örebro län samt vice ordförande Mälardalsrådet.

– Vi arbetar målmedvetet med att främja klimateffektiva godstransporter och underlätta för transportköpare och transportutförare att utveckla grönare logistiktjänster, säger Irén Lejegren, ordförande för regionstyrelsen (S).

Kontakt vid frågor om Mälartinget, intervjuförfrågningar, mm:

Paloma Blanco, Kommunikatör Mälardalsrådet, 070 394 76 19, paloma.blanco@malardalsradet.se

Kontakt vid frågor om Mälartingets innehåll och Mälardalsrådets arbete med infrastruktur och transportfrågor:

Maria Nimvik Stern, processledare ”En bättre sits” samt projektledare Mälartinget: 070 548 13 02, maria.nimvikstern@malardalsradet.se

Mälartingets program finns på www.malardalsradet.se/malartinget  


Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy