Skip to main content

Pressinbjudan Almedalen: Ny rapport visar att många utomeuropeiska studenter väljer bort Stockholm-Mälarregionen

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 14:05 CEST

Antalet utomeuropeiska studenter i Stockholm-Mälarregionen har minskat dramatiskt sedan studieavgiften infördes 2011, vilket får konsekvenser både för den högre utbildningen i regionen och för arbetsgivares förmåga att rekrytera kompetent arbetskraft. Det visar en ny rapport från Mälardalsrådet som publiceras i dag och diskuteras på vårt seminarium i Almedalen 1 juli.

- För ett litet land som Sverige är det viktigt att attrahera de främsta internationella talangerna till studier, forskning och arbete. Det stärker vår position i den globala ekonomin, men hindren är många. Vi måste öka våra insatser för att vara fortsatt attraktiva, säger Erik Pelling (S), ordförande i Mälardalsrådets näringslivs- och FoU-utskott. 

Sammanfattningsvis visar rapporten att:

  • Internationella studenter i allmänhet och avgiftspliktiga studenter i synnerhet sjunker kraftigt i Stockholm- Mälarregionen. På ett år har regionen förlorat sex av tio individuella internationella studenter. Sett till enbart gruppen studenter från avgiftsbelagda länder utanför EU/EES och Schweiz är den procentuella minskningen än större, runt 80 procent.
  • Lärosätenas egen prognos är att minskningen fortsätter även framledes. Drygt fyra av tio bedömer att det blir färre antagna studenter från länder med studieavgifter HT 2013 jämfört med HT 2012.
  • Trots en närapå fördubbling av de statliga medlen för stipendier till avgiftsskyldiga studenter under 2013, bedömer nästan nio av tio lärosätesföreträdare att höjningen inte påverkat antalet sökande. Höjda stipendieanslag och bättre information/marknadsföring efterfrågas.

- Vi vill bidra till en diskussion och idéutveckling om hur Sverige och Stockholm-Mälarregionen även i framtiden ska kunna attrahera och ta emot fler studenter från andra länder, både inom och utanför Europa. Det är viktigt för hela regionens utveckling, säger Anders Lönn, generalsekreterare för Mälardalsrådet.

Seminariet tar sitt avstamp i den nya rapporten om studieavgiftens påverkan på internationaliseringen av den högre utbildningen i Stockholm-Mälarregionen. Medverkar gör bland annat Eva Malmström Jonsson, prorektor KTH, Tomas Tobé (M), ordförande riksdagens utbildningsutskott och Klas Wåhlberg, VD Bombardier Transportation.

När? 1 juli 2013, kl. 11.30-12.45

Var? Hörsalen, Donnerska huset, Donners plats, Visby

Ingen föranmälan behövs - varmt välkommen!

Rapporten bifogas.

För mer information, kontakta:
Erik Pelling, ordförande näringslivs- och FoU-utskottet och kommunalråd (S) Uppsala stad, telefon: 076-137 78 79

Anders Lönn, generalsekreterare Mälardalsrådet telefon: 0734-22 84 42, e-post: anders.lonn@malardalsradet.se


Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy