Skip to main content

Pressinbjudan: Presentation och undertecknande av gemensam infrastrukturplan för sju län

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2016 15:29 CET

En Bättre Sits - storregionalt infrastruktursamarbete för sju län.

Pressinbjudan: Presentation och undertecknande av gemensam infrastrukturplan för sju län

Den 11 november samlas representanter från sju län i Stockholm-Mälarregionen, Östergötland och Gotland i Citybanan för att presentera och underteckna den storregionala systemanalysen ”En Bättre Sits”.

Sju län har enats kring en gemensam plan för framtidens infrastruktur och transporter. Syftet med samarbetet är att kartlägga vilka investeringar som krävs för att öka tillgängligheten till och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen.

Den storregionala systemanalysen ”En Bättre Sits” innehåller konkreta förslag för hur regionen fram till år 2030 ska kunna möta ökad befolkningstillväxt och arbetsmarknadens krav.

Dagen innehåller samtal om nuläge och utmaningar, prioriterade behov och gemensamma åtaganden kring kollektivtrafiken med representanter för de sju länen, Trafikverkets Regionchefer och representanter för akademi, näringsliv och civilsamhälle.

Välkommen!

Datum: fredag den 11 november

Tid: 10.00–14.00, inkl. lunch. Registrering från 09:15

(fototillfälle utanför Citybanan med undertecknarna från ca 09.30)

Plats: Citybanan, station T-Centralen. Vasagatan 22, Stockholm

Anmäl dig till: Paloma Blanco, paloma.blanco@malardalsradet.se, 0703947619

Program

10:00

  • Välkomna

Kristoffer Tamsons (M), Trafiklandstingsråd för Stockholms läns landsting, samt ordförande En Bättre Sits.

Bertil Kinnunen (S), Ordförande i kollektivtrafiknämnden, Landstinget i Uppsala län och vice ordförande för En Bättre Sits-samarbetet.

  • En Bättre Sits för Sverige

En Bättre Sits storregional systemanalys

(fototillfälle: undertecknande av gemensam plan för sju län)

Presentation samt undertecknande med representanter för de sju länen.

Stockholm

Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd, samt ordförande En Bättre Sits-samarbetet

Chris Heister, landshövding

Sörmland

Viking Jonsson (S), regionstyrelsens ordförande

Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande

Uppsala

Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, samt vice ordförande En Bättre Sits-samarbetet

Johan Edstav (MP), regionförbundets ordförande

Västmanland

Minoo Akhtarzand, landshövding

Denise Norström (S), landstingsstyrelsens ordförande

Örebro

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande

Östergötland

Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande

Gotland

Björn Jansson (S), regionstyrelsens ordförande

Nuläge och utmaningar (fototillfälle - överlämning av undertecknad systemanalys till Trafikverket)

Samtal med Helena Sundberg, regionchef Trafikverket Region Stockholm

Ylva Gustafsson Höjer, enhetschef Trafikverket Öst.

En sammanhållen region – nyttan av välfungerande infrastruktur

Eva Malmström Jonsson, prorektor KTH; Emma Tonnes, regionchef Företagarna; Karin Skånberg, regionchef Unionen

  • Citybanan

Så gjorde vi den möjlig

Hans Ekström (S), Sörmland, Carl Cederschiöld (M) Stockholm, Ulla Persson (S) Västmanland blickar tillbaka kring samarbetet kring medfinansieringen

Det här är Citybanan

Trafikverket presenterar projekt Citybanan. Kjell-Åke Averstad, projektchef Citybanan/Eva Rådmark Herrder, Kommunikationschef Projekt Citybanan

Avslutande ord

Kristoffer Tamsons (M) och Bertil Kinnunen (S)

Ca 11:45

Lunch (och utslussning vid behov)

Ca 12:15

Provtur av Citybanan

Kristoffer Tamsons (M) och Eva Rådmark-Herrder agerar konferencier under turen.

14:00 Avregistrering och utslussning

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 57 kommuner och fem landsting/regioner i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.