Skip to main content

Samverkan i fokus när 45 ledare reser till Holland

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 17:20 CET

Samverkan i fokus när 45 företrädare för politik, näringsliv och akademi åker till Nederländerna den 10 - 12 februari. Bland deltagarna återfinns Torbjörn Rosdahl (M), Finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting, och Jan Valeskog (S), biträdande finansborgarråd Stockholms stad.

Syftet med resan är att få ökad kunskap om Amsterdam och Utrechts innovativa konkurrenskraft och deras modeller för samverkan mellan politik, akademi och näringsliv. Resan består av 45 ledande politiker, näringslivsrepresentanter och akademi.

- Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och Mälardalen är dess nav. Men vi måste bli än bättre på att förbereda oss för framtiden genom att bli mer innovativa både gällande miljö, infrastruktur och samarbete mellan akademi och företagssektorn. Detta behövs för att gemensamt möta framtidens utmaningar och ta tillvara på dess möjligheter.

Torbjörn Rosdahl (M), Mälardalsrådets ordförande samt Finanslandstingsråd i SLL

-Studieresan är en viktig storregional plats för samverkan. Dels för att vi ständigt måste lära av andra för att utvecklas, dels för att resan ger oss en möjlighet att samla ledande representanter för regionen och utveckla samarbeten på hemmaplan.

Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet

AMSTERDAM

Resan inleds förmiddagen den 10 februari på Arlanda där delegationen välkomnas av Fredrik Jaresved, VD Airport City Stockholm, som också är deltagare under resan. Första programpunkten i Amsterdam är besök på Amsterdam Schiphol Airport. Besöket i Amsterdam lyfter platsmarknadsföring, integration, flyginfrastruktur, cirkulär ekonomi, smarta städer, innovation inom hälsa.

-Det ska bli intressant att se hur det har byggt upp beslutsprocesserna kring samverkan, och inhämta inspiration från deras flygplatsstad.

Fredrik Jaresved, VD Airport City Stockholm

”Jag ser fram emot att få lära mig mer om hur man planerar och finansierar infrastruktur i regionen samt arbetar med integrationsfrågor.”

Jan Valeskog (S), Biträdande finansborgarråd, Stockholms stad

- Det mest värdefulla med resan är att få olika perspektiv på samhällsutvecklingen, från besöken på plats och ur samverkan på plats mellan politik, akademi och näringsliv.

Ulrika Francke, VD Tyréns

UTRECHT

Utrecht är en universitetsstad som två gånger rankats EU:s mest konkurrenskraftiga region. Universitetet är regionens ekonomiska drivkraft. Besöket i Utrecht lyfter kärnstadens koppling till metropolen, järnväg- och cykelinfrastruktur, och Utrecht science park.

- Jag ser fram emot möjligheten att få besöka städer som har så mycket gemensamt med oss, och som också kommit långt vad gäller investeringar och innovationer för framtidens städer.

Torbjörn Rosdahl (M), Mälardalsrådets ordförande samt Finanslandstingsråd i SLL

- För att vara konkurrenskraftig på den globala arenan är det är oerhört viktigt att förstå hur konkurrenter utvecklas. Det är även strategiskt viktigt att kunna bilda kunskapsallianser med starka klustermiljöer. Mälardalsrådets resa ger de möjligheterna. I och med att beslutsfattare från politik, universitet och industri i från regionen deltar får jag unika möjligheter att stärka mitt nätverk inom regionen.

Ylva Williams, VD Stockholm Science City

- Det pågår en stor process i Sverige vad gäller regionbildning, vi behöver bli bättre på att knyta samman akademi och näringsliv till vårt politiska arbete.

Susanne Nordling (MP), Stockholms läns landsting

- Jag ser fram emot att lära mer om hur de arbetar med innovation inom sjukvård och hälsa. Ett perspektiv på sjukvård där avstånd kan krympas med hjälp av digitalisering är särskilt intressant för mig att bevaka.

Birgitta Andersson (C), Landstingsråd i opposition, Västmanland, samt vice ordförande i Mälardalsrådet

-Infrastrukturen kring Utrecht centralstation är jätteintressant! Inte minst kopplat till att man nu bygger om resecentrumet i Västerås. Och så samverkan mellan de olika sektorerna.

Amanda Agestav (KD), Vice ordförande i kommunstyrelsen, Västerås stad

MER INFORMATION

För intervjuförfrågningar och mer detaljerad information om resan, kontakta pressansvarig Paloma Blanco paloma.blanco@malardalsradet.se.

Program med deltagarlista finns som bilaga.

Resan kan bland annat följas via @malardalsradet och hashtagen #benchNL

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 57 kommuner och fem landsting/regioner i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy