Skip to main content

Satsa på pendlarna – inte höghastighetsjärnvägen

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2017 09:41 CEST

Mälardalsrådet: Satsa på pendlarna – inte höghastighetsjärnvägen

Storskaliga projekt som höghastighetsjärnväg mellan storstäderna riskerar att tränga undan infrastrukturinvesteringar med större nytta i Stockholm-Mälarregionen. Ledande regionala företrädare skriver i Dagens Samhälle om behovet av att stärka regionens infrastruktur.

- Satsningar på både räls och vägar i Stockholm-Mälarregionen gynnar hela Sveriges tillväxt. Redan beslutade projekt måste fullföljas och nya investeringar göras där nyttan är som störst, säger Erika Ullberg (S), ordförande Mälardalsrådet och oppositionslandstingsråd Stockholms län.

Inför regeringens kommande beslut om transportplan för 2018-2029 har Stockholm-Mälarregionen kartlagt och gemensamt prioriterat sina infrastrukturbehov. Pendlarna och godsleveranser prioriteras framför storskaliga och kostsamma projekt, som riskerar att öka trafikbelastningen ännu mer.

I en debattartikel på Dagens Samhälle Debatt skriver företrädare för regionen att satsningar måste göras i befintligt system och på ökad kapacitet där nyttan är som störst fram till 2030:

  • Fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala
  • Ökad kapacitet på Mälarbanan och Svealandsbanan
  • Ökad kapacitet på Hallsbergs rangerbangård för att öka godstransporterna på järnväg
  • Kapacitetsförbättring på E4:an och E18:an för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet

- I våra län bor och jobbar över 40 procent av Sveriges befolkning. Bristerna i befintligt infrastruktursystem måste prioriteras framför nya storskaliga projekt, säger Erik Langby (M), 1:e vice ordförande Mälardalsrådet och landstingsfullmäktige Stockholms län.

Prioriteringar för transportinfrastrukturen

Stockholm-Mälarregionen är samlad bakom den gemensamma planen och överenskommelsen för transportinfrastrukturen ”En Bättre Sits – storregional systemanalys”. Prioriteringarna görs genom En Bättre Sits-samarbetet som koordineras av Mälardalsrådet.

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för kommuner, landsting och regioner i Stockholm-Mälardalen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.