Skip to main content

Satsa på pendlarna – inte höghastighetsjärnvägen

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2017 10:31 CEST

Satsa på pendlarna – inte höghastighetsjärnvägen

Storskaliga projekt som höghastighetsjärnväg mellan storstäderna riskerar att tränga undan infrastrukturinvesteringar med större nytta i Stockholm-Mälarregionen. Ledande regionala företrädare skriver i Dagens Samhälle om behovet av att stärka regionens infrastruktur.

- För att nå Sveriges jobb-, klimat och bostadsmål tar vi i Stockholm-Mälarregionen vårt ansvar genom att satsa på pendlarna och bygga hundratusentals nya bostäder. Då måste transportinfrastrukturen fungera, säger Tommy Levinsson (S), Ordförande i kollektivtrafiknämnden Region Västmanland.

Inför regeringens kommande beslut om transportplan för 2018-2029 har Stockholm-Mälarregionen kartlagt och gemensamt prioriterat sina infrastrukturbehov. Pendlarna och godsleveranser prioriteras framför storskaliga och kostsamma projekt, som riskerar att öka trafikbelastningen ännu mer.

I en debattartikel på Dagens Samhälle Debatt skriver företrädare för regionen att satsningar måste göras i befintligt system och på ökad kapacitet där nyttan är som störst fram till 2030:

  • Fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala
  • Ökad kapacitet på Mälarbanan och Svealandsbanan
  • Ökad kapacitet på Hallsbergs rangerbangård för att öka godstransporterna på järnväg
  • Kapacitetsförbättring på E4:an och E18:an för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet 

- Klimatförändringarna är en ödesfråga. Vi vill se en satsning som minskar transporternas klimatpåverkan, främst genom utbyggnad av kollektivtrafikstarka pendlingsstråk in mot storstäder. Vi prioriterar också överflyttning av gods från landtransporter till sjöfart, säger Birgitta Andersson (C), Mälardalsrådets presidium och oppositionsråd Region Västmanland.

Prioriteringar för transportinfrastrukturen

Stockholm-Mälarregionen är samlad bakom den gemensamma planen och överenskommelsen för transportinfrastrukturen ”En Bättre Sits – storregional systemanalys”. Prioriteringarna görs genom En Bättre Sits-samarbetet som koordineras av Mälardalsrådet.

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för kommuner, landsting och regioner i Stockholm-Mälardalen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy