Skip to main content

Urbanisering och regional samverkan - Välkommen till Mälartinget!

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2015 06:00 CEST


Växtvärk eller avfolkning. Vilka utmaningar står Stockholm-Mälarregionen inför?

I morgon torsdag reser ca 350 politiker och opinionsbildare från hela Stockholm-Mälardalen till Nyköping för att diskutera utmaningar och möjligheter kring urbanisering.

Vad innebär urbaniseringen av regionen? Är ökad urbanisering oundviklig? Och hur möter regionens mindre orter utvecklingen? Dessa frågor kommer diskuteras flitigt av över 350 ledande politiker, tjänstemän och opinionsbildare på Mälartinget den 7- 8 maj. Mälartinget har kommit till Nyköping!

Mälartinget 2015 arrangeras av Mälardalsrådet tillsammans med Nyköpings kommun, Landstinget Sörmland och Regionförbundet Sörmland. Syftet är att deltagarna, som kommer från hela Stockholm-Mälarregionen, ska inhämta kunskap, diskutera och ta med sig idéer hem om vad de själva kan göra för att möta just sina utmaningar och se nya möjligheter i andras goda exempel.

– Det finns en kraft i att samverka, och det ska bli spännande att höra de samtal som kommer föras kring urbanisering. Få nya insikter om hur vi tillsammans kan fortsätta att utvecklas, säger Christer G Wennerholm (M), ordförande Mälardalsrådet.

– Urbanisering ska inte mötas som ett hot, utan ses en möjlighet att skapa nya förutsättningar för ett gott liv, säger Åsa Kullgren (S), Landstinget i Sörmland och vice ordförande i Mälardalsrådet.

– Vår största utmaning är absolut arbetsmarknadsfrågorna, integrationen samt bristen och tillgången på relevant kompetens, säger Viking Jonsson (S), ordförande Regionförbundet Sörmland.

– Nyköping har en stadig tillväxt eftersom vi har ett gynnsamt läge mellan två stora arbetsmarknadsregioner. En stor möjlighet för Nyköping är anläggningen av Ostlänken. Tillväxten kommer att ta ytterligare fart tack vare den och bygget av de två resecentra, ett i centrala Nyköping och ett vid Skavsta flygplats, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköping.

Bland talarna finns Charlotta Melander, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping.

Charlotta tar den geografiska platsen som utgångspunkt i sin forskning och pratar om urbaniseringstrender och platsers attraktivitet. Bo Wictorin, från Analyssamverkan Mälardalen, ger en lägesbeskrivning av hur regionen är befolkad och hur flyttmönstren i storregionen ser ut. Programmet bjuder även in till samtal kring Urbaniseringstorget, med utställare som angriper urbaniseringstemat ur olika perspektiv så som miljö, kreativa näringar och innovation.

Hela programmet till Mälartinget finns på http://www.malardalsradet.se/malartinget-2015-urbanisering.aspx


Kontakt vid frågor om Mälartinget, intervjuförfrågningar, mm:

Paloma Blanco, Kommunikationsansvarig och projektledare för Mälartinget, 070 394 76 19

paloma.blanco@malardalsradet.se


Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.