Skip to main content

Hon ska hitta nya finansiärer åt Malmö universitet

Nyhet   •   Apr 06, 2018 11:20 CEST

Maria Vidakovic är ny på jobbet – på Malmö universitets nyinrättade tjänst som fundraiser. Hon ska hitta nya finansiärer och donatorer åt lärosätet. Som nytt universitet behöver Malmö universitet mer externa medel till forskning.

Maria Vidakovic håller på att forma det nya uppdraget på Malmö universitet. Målet som ansvarig för donationsverksamheten är att långsiktigt bygga en plattform för samarbete och utbyte, för att höja andelen forskning.

– Min uppgift är att se till så att Malmö universitet får in pengar från privatpersoner, stiftelser, företag och entreprenörer som är villiga att sätta vårt lärosäte på kartan och bidra till forskning och nyttan som forskningen kan bidra till, säger Maria Vidakovic.

Maria_VidakovicMaria Vidakovic har med sina 23 år som ansvarig för private banking i den kommersiella bankvärlden en lång gedigen erfarenhet både av att bygga relationer och förvalta kunders kapital. Hennes kontaktytor och kunder utgörs av förmögna privatpersoner, stiftelser och företag spridda över hela södra Sverige.

Mycket av Maria Vidakovic arbete vid Malmö universitet kommer att handla om att, i nära samarbete med Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor för samverkan, och rektor Kerstin Tham, bygga långsiktiga förtroendegivande relationer genom samverkan och alumniverksamhet.

Malmö universitet behöver bygga upp processer och strukturer för hur lärosätet tar hand om donationer så att bidragen används på bästa sätt. Samtidigt blir givarna ambassadörer för Malmö universitet och behöver tas om hand på ett bra sätt.

– Det ska vara enkelt för potentiella givare att gå in och se vilka projekt som kan generera positiva förändringar som större bidragsgivare kan vara del av, säger Maria Vidakovic.