Skip to main content

Arduino-medgrundare har funnit blåkopia för framgångsrika plattformar

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2018 17:18 CEST

David Cuartielles är medgrundare till Arduino en elektronikplattform som använder öppen källkod. Nu disputerar han i interaktionsdesign vid Malmö universitet.

För att skapa en framgångsrik digital plattform krävs öppenhet och gemenskap. Det visar David Cuartielles avhandling i interaktionsdesign vid Malmö universitet.

David Cuartielles, forskare i interaktionsdesign vid Malmö universitet, är medgrundare av elektronikplattformen Arduino som använder öppen källkod. I femton år har han forskat om digital design. I sin avhandling Platform Design – Creating Meaningful Toolboxes When People Meet, utforskar han vad en digital plattform är och vad som behövs för att göra att den fungerar och blir hållbar.

Interaktion nyckeln till framgång

Det behövs en rad huvudfaktorer för att skapa en plattform, något som Cuartielles benämner som "functional requirements", funktionella krav. Två sådana krav är öppenhet och gemenskap.

– En plattform skapas genom interaktionen mellan användare och utvecklare. Ta till exempel Youtube. Det var inte så att någon bara skapade plattformen och sa "okej nu kan ni publicera era videos" och så blev den så populär, säger David Cuartielles.

Användare säger vad som fungerar och inte fungerar och företag måste sedan vidareutveckla plattformen. Interaktionsdesignen är klistret mellan olika typer av användare, utvecklare och maskiner menar Cuartielles.

En annan viktig aspekt är öppenhet.
– Öppenhet handlar inte bara om öppen källkod utan även om hur flexibel och transparent processen är. Hur enkelt är det för dig att förstå, delta och påverka?

Dessa krav kallar Cuartielles "learned lessons", något som han hoppas att designstudenter som vill bygga sina egna digitala plattformar kan använda sig av.

– Hur kan vi förbättra samhället om vi inte är villiga att dela med oss av vår kunskap?, undrar David Cuartielles.

David Cuartielles har använt fallstudier i sin forskning, många har han varit involverad i personligen, för att utforska vad en digital plattform är och vad som gör den lyckad och hållbar.

– Jag har studerat olika projekt vars mål var att bli en lyckad plattform men som av någon anledning inte lyckades och så analyserar jag varför det blev så. Arduino är ett av de främsta exemplen på en framgångssaga, men varför fungerade det.

Disputation och utställning

David Cuartielles disputerar 18 oktober vid Malmö universitet. I samband med disputationen ställer han också ut på Storm, Malmö universitets mötesplats för innovationer, i byggnaden Gäddan. Utställningen tar med besökare på Arduinos resa och visar hur det lilla blå kretskortet har förvandlats till interaktiv teknik över hela världen.

Kontakt:
David Cuartielles
040-6657220

david. cuartielles@mau.se
https://mau.se/personer/david.cuartielles/

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

- 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.