Skip to main content

Bilden av arbetaren förlegad enligt forskare

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2018 12:25 CET

Forskare vid Malmö universitet efterfrågar mer verklighetstrogen bild av arbetarklassen hos journalister och politiker.
– Litteraturen är mycket mer uppdaterad än vad journalister och politiker är, säger forskaren Magnus Nilsson.

Magnus Nilsson, professor i litteraturvetenskap vid Malmö Universitet, har tillsammans med den amerikanske kollegan John Lennon tagit fram antologin ”Working-Class Literature(s)” med texter om arbetarlitteraturer i olika länder. Syftet med antologin har varit att skildra hur arbetarklassen förändrats.

– Arbetarklassen omges ju av väldigt många fördomar, det har det alltid gjort. Man har starka föreställningar om hur arbetaren är. Men de kommer ju sällan från arbetarna själva och i arbetarlitteraturen finns det många vittnesmål inifrån klassen som ger helt andra bilder av vad arbetaren är och kan vara, säger Magnus Nilsson.

Arbetarklassen har förändrats över tid

Genom att se tillbaka på verk som skrivits inom arbetarlitteraturen går det också att se hur arbetsklassen förändrats över tid. En förändring som journalister och politiker har missat.

– I Sverige har vi exempelvis fått en stor förskjutning från industriproduktion till service, vård, omsorg. Det har också medfört att vi har feminiserat arbetarklassen, det vill säga att arbetarklassen består av fler kvinnor nu än tidigare. Men när vi tänker på arbetaren så tänker vi ofta på en man i blåställ, säger Magnus Nilsson.

Viktigt att studera klass och ekonomisk ojämlikhet

Klass och ekonomisk ojämlikhet är ett oerhört viktigt begrepp att studera, diskutera och förstå menar Magnus Nilsson men det har kommit i skymundan i debatten och inom akademin. Jämlikhet utifrån genus, kön, etnicitet och ras har istället få ta plats, viktiga begrepp att studera men annorlunda än klass påpekar Nilsson.

– Genom arbetarlitteraturen kan vi få syn på det nya klass samhället och förstå dess mekanismer och det tror jag är oerhört viktigt.

Se intervju med Magnus Nilsson

Kontakt:
Magnus Nilsson, professor i litteraturvetenskap vid Malmö universitet
Telefon, 040 - 665 72 29

Önskas råmaterial från filmen kontakta kommunikatör Joakim Hugoson, 073 915 08 00

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

- 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.