Skip to main content

Ett protein främjar spridningen av munhålecancer

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2017 08:30 CET

Zdenka Prgomet

Proteinet WNT5A främjar spridningen av munhålecancer. Det visar en ny avhandling av Zdenka Prgomet vid Malmö högskola. Proteinet kunde påvisas i 81 procent av de studerade vävnadsproverna med munhålecancer.
— Resultatet visar att WNT5A bidrar till att cellen migrerar och invaderar. Men det krävs mycket mer forskning för vi ska kunna säga att förekomsten av proteinet säkert innebär att patienten har cancer, säger Zdenka Prgomet.

Munhålecancer finns i olika typer, varav skivepitelcancer är den vanligast förekommande. I Sverige påvisas årligen ungefär 500 fall av skivepitelcancer. 50 procent av dessa överlever i fem år. Prognosen är alltså dålig, och syftet med Zdenka Prgomets studie har varit att förstå en del av biologiska mekanismer som ligger bakom vilken roll WNT5A spelar.
— Rökning sägs vara den främsta orsaken, men även icke-rökare drabbas. Vi vet helt enkelt inte vad som händer i cancercellen, säger Zdenka Prgomet.
WNT5A är ett signaleringsprotein som produceras inne cellen och transporteras ut. Det reagerar sedan med ett annat protein på cellytan och skickar signaler in i cellen. Det kan även motverka utvecklingen av cancer och det har stor betydelse för fosterutvecklingen och saker som emaljbildning och tungans utformning. Det har däremot ingen positiv effekt i munnen.

Zdenka Prgomet började med att studera två cellinjer från munhålecancer och när dessa visade sig inte innehålla WNT5A, tillsatte hon det.
— Vi kunde då se att cellfunktionen påverkades, att cellerna började röra på sig, säger Zdenka Prgomet.
I nästa steg undersökte hon vävnadsprov från 21 individer med skivepitelcancer. I 81 procent av fallen fanns WNT5A.
— Det visar att WNT5A bidrar till att cancer sprider sig och invaderar vävnaden.
Zdenka Prgomets understryker att hennes undersökning är liten och att det behövs mycket mer forskning för att påvisa kopplingen mellan WNT5A och skivepitelcancer i munnen.
— Resultatet är en liten pusselbit som kan bidra till att upptäcka cancer i ett tidigt stadium. Framtida forskning kan kanske visa hur vi kan blockera signalerna som skickas ut av proteinet, men det ligger långt fram, säger Zdenka Prgomet.

Kontakta Zdenka Prgomet: 040 665 84 91
zdenka.prgomet@mah.se

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1 800 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Malmö högskola utbildar framtida lärare, sjuksköterskor, tandläkare, socionomer men även samhällsvetare, ingenjörer, stadsplanerare, interaktionsdesigners och idrottsvetare. Forskningen är flervetenskaplig och samhällsnära inom områden som till exempel migration och flyktingfrågor, urbana miljöer, sakernas internet, biofilm och biologiska gränsytor, sexologi, hälsa och tandvård. Samarbeten sker på bred front med såväl näringsliv som offentlig sektor.