Skip to main content

Internationella kvinnodagen 8/3: Experter vid Malmö universitet

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2020 07:30 CET

Söker du en expert med genusperspektiv inför internationella kvinnodagen 8/3? Vid Malmö universitet finns en rad forskare med intressanta infallsvinklar, här finns också ett genusvetenskapligt kollegium som arbetar för att synliggöra forskning på området.

Forskare vid Malmö universitets genusvetenskapliga kollegium:
Catrine Andersson, lektor i socialt arbete.
​​Forskar om sexualitet och familj, bland annat om polyamorösa relationer och familjer, om otrohet och om äktenskap och samboende.
Kontakt: catrine.andersson@mau.se, 040-6658577

Kristin Järvstad, biträdande professor i genusvetenskap.
​​Forskar om kvinnliga författares texter under 1900-talet som marginaliserats i litteraturhistoria och -forskning, för närvarande om så kallad beredskapslitteratur under svenskt 1940-tal som fokuserar flyktingar, antisemitism, fienden, pacifism och våld.
Kontakt: kristin.jarvstad@mau.se, 040-6657198

Linda Lill, lektor i socialt arbete.
​Forskare i socialt arbete med inriktning på åldrande med specifikt fokus på etnicitets- och genusfrågor. Forskningsintresset fokuserar äldreomsorgens diskursiva aspekter och det huvudsakliga forskningsområdet berör kvinnors arbetsvillkor.
Kontakt: linda.lill@mau.se, 040-6657773

Erika Svedberg har doktorerat i statsvetenskap och är lektor i internationella relationer vid Institutionen för Globala politiska studier.
Hennes forskning har tidigare varit inom området feministiska perspektiv på säkerhetspolitik och krig, samt den svenska försvarsmakten. För närvarande forskar hon på kvinnors organisering och nattvandringsgrupper.
Kontakt: erika.svedberg@mau.se, 040-6657341

Johan Salo, doktorand i datavetenskap.
Har tidigare varit verksam inom konst och kultur som interaktionsdesigner med fokus på tillgänglighet och lärande. Han forskar kring digitala personliga gränssnitt och välbefinnande, samt hur teknikutvecklingen ska bli inkluderande och normbrytande.
Kontakt: johan.salo@mau.se, 040-665 72 39

Cecilia Franzén, lektor i samhällsodontologi.
Forskar om tandvården ur ett professionsperspektiv, bland annat om statlig och organisatorisk styrning av tandvården och tandläkares reaktioner på styrning. Är även intresserad av tandvårdens professioner ur ett genusperspektiv.
Kontakt: cecilia.franzen@mau.se, 040-6658531

Anne-Charlotte Ek, högskolepedagog, Akademiskt lärarskap.
Forskar om förändringar i högre utbildning med fokus på breddat deltagande och forskande förhållningssätt.
Kontakt: anne-charlotte.ek@mau.se, 040-6657698


Fler forskare:
Jesper Fundberg, etnolog och lektor vid polisprogrammet.
​​​Forskar och undervisar om makt och normer - särskilt kön och etnicitet - såväl teoretiskt som i praktisk tillämpning. Mångårig erfarenhet att arbeta med ledarutveckling i relation till makt och normer, särskilt i mansdominerade arbetsplatser.
Kontakt: jesper.fundberg@mau.se, 0707810545

Christina Lindkvist, fil. dr. i kulturgeografi och ekonomisk geografi samt docent i urbana studier.
​Jämställdhetsfrågor, särskilt fokus på regional utveckling, planering och hållbar mobilitet.
Kontakt: christina.lindkvist@mau.se, 040-6657793

Kerstin Sandell, professor genusvetenskap.
​​Feministisk teori och praktik, teknik- och vetenskapsstudier: http://forskning.mah.se/id/ai6027
Kontakt: kerstin.sandell@mau.se, 0406657320 

Lotta Löfgren-Mårtenson, professor i sexologi och sexualitetsstudier vid Institutionen för socialt arbete och nationell forskningssamordnare vid Malmö universitet, KI och KTH för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier inom akademin. Forskar bland annat om sexuell hälsa och rättigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning, sex- och samlevnadsundervisning och kärlek och sexualitet på internet.
Kontakt: charlotta.lofgren-martenson@mau.se, 040-6658672


-------------------------------------------------------------------------

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 24 000 studenter

- 83 professorer, 430 disputerade lärare, 264 doktorander

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.