Skip to main content

Konst + Vetenskap = Sant!

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2018 14:02 CEST

En konstnär kan tillföra nya perspektiv och dimensioner till vetenskapen, menar Jo Berry, konstnär.

Den brittiska konstnären Jo Berry har samarbetat med professor Johan Engblom och hans kollegor kring ett forskningsprojekt om hud och läkemedel. Nu ställs hennes konstnärliga tolkning av forskarnas arbete ut på Malmö universitet.

- Jag tror att en konstnär kan tillföra nya perspektiv och dimensioner till vetenskapen, något som kan underlätta för allmänheten att förstå vad forskare gör, hur de gör det och varför det är viktigt. Det finns aspekter av mitt arbete som kan underlätta kommunikationen av forskning till nya målgrupper, säger Berry.

Jo Berry har arbetat tillsammans med Johan Engblom, verksam vid Biofilms – Research Center for Biointerfaces, och hans kollegor i ett forskningsprojekt som handlar om att öka hudens förmåga att uppta läkemedel. I samarbetet ingår även Göteborgs universitet.
- Bilderna jag har skapat är en sammanställning av fragment hämtade från forskningsprocessen. Jag har lyssnat på forskarnas samtal, sett hur de arbetat, antecknat och utifrån detta försökt förstå och gestalta varför de gör som de gör.

Utställningen består av en serie digitala tryck och två filmer som Berry tagit fram med hjälp av speciell teknik för framtagande av laboratoriebilder. 

Utställning

Tid: 25 – 26 oktober

Plats: Gäddan, Citadelsvägen 7, Malmö

Kontakt

Johan Engblom, professor, tfn: 040 – 665 74 83, johan.engblom@mau.se

Therése Nordström, föreståndare, tfn: 040 – 665 7663, therese.nordstrom@mau.se

Jo Berry, konstnär, tfn: +44 744 3472 852, j.berry07@btinternet.com>

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

- 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.