Skip to main content

Miljoner att spara om specialister behandlar korsbett

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2019 09:05 CEST

Sofia Petrén, övertandläkare vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet. Foto: Leif Johansson.

Om alla korsbett behandlades av specialisttandläkare skulle samhället spara miljoner. Det visar en forskningsstudie som jämfört resultat mellan tandregleringar hos specialist respektive allmäntandläkare. Skillnaden uppgick till 4000 kronor per patient.

–Vår forskning visar att besöken hos specialist blir färre, kortare och snabbare och att behandlingen blev bättre, säger Sofia Petrén, övertandläkare vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet.

Forskarna vid Malmö universitet, med doktorand Ola Sollenius i spetsen, undersökte 110 slumpmässigt utvalda behandlingar av 8- och 9-åringar med korsbett i Region Halland. Hälften av de 110 hade behandlats inom allmäntandvården, hälften hade lottats in hos specialister på tandreglering (ortodonti). Syftet var att undersöka hur effektiv respektive behandling var och vad den kostade. Materialåtgång, tid i tandläkarstol och antal besök är faktorer som tagits med.

Billigare trots högre taxa hos specialist
– Specialisttandläkare har högre taxa än allmäntandläkare och kostar mer för samhället. Men eftersom specialisttandvården var snabbare, bättre och effektivare blev det ändå billigare, säger Sofia Petrén.

Eftersom specialister inte finns överallt, vägde forskarna också in restid och förlorad arbetsinkomst för föräldrar som behövt köra sina barn till tandläkaren. Ändå blev alltså behandlingen hos specialist både bättre och billigare.
– Att resultatet blir bättre är i sig inte så konstigt. Du får förstås en annan kompetens om du provar ut 50 tandställningar om året än om du gör fem, säger Sofia Petrén.

Drygt 4000 kronor dyrare hos allmäntandläkare
Sofia Petréns studie visar att behandlingen av en patient med korsbett i genomsnitt kostade 765 euro hos specialist och 1151 euro hos allmäntandläkare. Översatt i svenska kronor var det alltså drygt 4000 kronor dyrare per patient hos allmäntandvården. Om man för över siffrorna till en nationell nivå - ungefär 120000 barn behöver behandlas för korsbett – skulle besparingen bli cirka 39 miljoner kronor om alla skulle gå till specialister.

Men lösningen är inte att alla barn som behöver tandställning remitteras till en specialisttandläkare. Specialister måste prioritera och hinner inte ta sig an alla enklare behandlingar.
– Det behövs fler specialister, men nyckeln är nog ändå att också fler allmäntandläkare nischar in sig och höjer sin kompetens inom ortodonti, utan att bli specialister, säger Sofia Petrén.

Vid pressfrågor, kontakta Per M Eriksson, 040 665 75 62, per.eriksson@mau.se

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

- 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.