Skip to main content

Polisen och Malmö högskola i nytt samarbete

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2016 09:00 CEST

Möjligheter för polisen att ta del av aktuell forskning och en chans för kriminologistudenter att omsätta sina teoretiska kunskaper i skarpa projekt. Det är syftet med ett nytt avtal som Institutionen för kriminologi och Polisområde Malmö tecknat.

– I Malmö finns en kriminalitet som utmärker sig jämfört med övriga orter i södra Sverige. Förklaringarna är säkert flera. Genom samarbetet med Institutionen för kriminologi vid Malmö högskola vill jag nu få ett större fokus på det evidensbaserade polisarbetet. Jag vill få kvittenser på att det arbete polisen i Malmö lägger ner på att förebygga och bekämpa kriminaliteten fungerar, säger Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö.

För kriminologistudenterna vid Malmö högskola innebär det nya samarbetet ökade möjligheter att omsätta sina teoretiska kunskaper i skarpa projekt och uppdrag. Det handlar om att ta fram kunskapsunderlag, göra uppföljningar och utvärderingar på uppdrag av polisen.
– Att arbeta praktiskt med de där frågorna är den bästa praktik studenterna kan få. De får väsentlig kunskap om polisarbetet redan under studietiden, vilket är en viktig förberedelse inför yrkeslivet, säger Carolin Mellgren, studierektor vid Institutionen för kriminologi.
För polisen är studenternas arbete viktig input till verksamhetsutvecklingen.

Grunden för samarbetet är kunskapsutbyte. Förutom studentarbeten kommer detta att ske genom föreläsningar och seminarier som såväl poliser som forskare och studenter medverkar i.
– Det innebär att vi gemensamt kan identifiera aktuella och relevanta forskningsfrågor, säger Mellgren.

Kontakt

Carolin Mellgren, studierektor, Institutionen för kriminologi

Tfn: 040 – 665 7941

Carolin.mellgren@mah.se

Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö

tfn 070-349 56 52

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1 800 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Malmö högskola utbildar framtida lärare, sjuksköterskor, tandläkare, socionomer men även samhällsvetare, ingenjörer, stadsplanerare, interaktionsdesigners och idrottsvetare. Forskningen är flervetenskaplig och samhällsnära inom områden som till exempel migration och flyktingfrågor, urbana miljöer, sakernas internet, biofilm och biologiska gränsytor, sexologi, hälsa och tandvård. Samarbeten sker på bred front med såväl näringsliv som offentlig sektor.