Skip to main content

Pressinbjudan: Digitalisering i fokus på Malmö universitet

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2018 10:12 CEST

Malmö universitet arrangerar en rad öppna evenemang med fri entré på tema digitalisering.

Digitaliseringen påverkar hela vårt samhälle i en allt mer globaliserad värld. Digitalisering är ett av Malmö universitets starka forskningsområden som i år lyfts fram genom en rad öppna evenemang. Jan ”Gulan” Gulliksen och José van Dijck är två framstående professorer som gästar lärosätet.

Forskningen inom digitalisering vid Malmö universitet rör alltifrån energisystem, smarta byggnader, e-hälsa, mobilt lärande, logistik och transporter, e-handel och digitala spel. Det handlar om distribuerade och intelligenta system, system- och applikationsutveckling till modellering, optimering och simulering, algoritmanalys och design samt interaktionsdesign. Mycket av forskningen är samlad inom forskningscentrumet Internet of Things and People Research Center (Iotap).

Malmö universitet samarbetar med näringslivet på en rad sätt. Nyligen fick universitetet medel av KK-stiftelsen för en treårig forskarskola om datadrivna system ihop med näringslivet.

– Snarare än traditionell uppdragsforskning handlar det om att samproducera. Vi tar fram resultat och ny kunskap tillsammans med företagen, säger Paul Davidsson, professor i datavetenskap vid Malmö universitet och föreståndare för forskningscentrumet Iotap.

Ska stärka digitaliseringen inom universitetet

De kommande fem åren satsar Malmö universitet särskilt på digitalisering och Andreas Jacobsson, dekan för Fakulteten för teknik och samhälle vid Malmö univeristet, har fått ett särskilt uppdrag för strategiska frågor som rör digitalisering. Under våren ska en första rapport presenteras om det långsiktiga arbetet med att ta fram en målbild för hur lärosätet ska arbeta med digitalisering.

– Digitalisering är en möjlighet för oss att bedriva vår verksamhet med högre kvalitet och resurseffektivitet, säger Andreas Jacobsson.

Flera evenemang på temat digitalisering

Digitaliseringen påverkar vardagen och livet hos var och en av oss, inlärning, undervisning och skola, sjuk- och tandvård, organisationers och näringslivets olika verksamheter. Sveriges mål är att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Hur ska digitaliseringspolitiken utformas och genomföras för att bidra till en innovations- och kunskapsdriven hållbar tillväxt, fler jobb och en starkare välfärd? Vilken roll spelar lärosätena i samhällets digitaliseringsprocess? Leder digitaliseringen till ett bättre samhälle? Dessa och fler frågor kommer att tas upp under Tema: Digitalisering som del av Malmö universitets universitetsfirande och 20-årsjublieum som lärosäte. En rad av evenemangen är öppna för alla, med fri entré.

18 maj – föreläsning och panelsamtal med Jan ”Gulan” Gulliksen
Den 18 maj kommer Jan ”Gulan” Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion och vicerektor för digitalisering vid Kungliga tekniska högskolan (KTH), till Malmö universitet för att föreläsa om Digitaliseringens transformerande kraft. Företrädare för akademin, regionen och näringslivet kommer i det efterföljande panelsamtalet att diskutera kunskap om och erfarenhet av digitalisering av högre utbildning och forskning och vikten av kompetens i det digitala samhället.

Anmäl dig till Jan "Gulan" Gulliksens föreläsning "Digitaliseringens transformerande kraft"

23 och 30 maj – I huvudet på en professor
Malmö universitets föreläsningsserie I huvudet på en professor tar upp digitalisering från en rad olika håll. Den 23 maj berättar Charlotta Löfgren-Mårtenson, professor i sexologi vid Malmö universitet, om sexuella normer delaktighet och dejting på nätet. Den 30 maj föreläser Paul Davidsson, professor i datavetenskap vid Malmö universitet, under rubriken Digitaliseringen, leder den till ett bättre samhälle?

8 juni – föreläsning med José van Dijck
Hur man lagrar stora mängder data och använder personlig information är särskilt aktuellt nu när den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft och i efterdyningarna av Cambridge Analytica skandalen. Sociala medier sätts under lupp av jurister, men hur långt når dessa plattformar i våra liv och hur mycket av den offentliga sektorn kontrollerar de? Hur ser de europeiska intressena ut i förhållande till de amerikanska högteknologiska medieföretagen? Och hur kan regeringar i Europa vara proaktiva? Den 8 juni gästar José van Dijck, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid universitetet i Utrecht, Nederländerna, Malmö universitet inom ramen för Malmö universitets föreläsningsserie Knowledge for Change.

Anmäl dig till Knowledge for change med José van Dijck

26 september – Bildningsbaren på Grand Öl & Mat
Bildningsbaren, Malmö universitets samtalsserie på Grand Öl & Mat, sätter också fokus på digitalisering. Bildningsbaren #13, onsdag 26 september, har rubriken Artificiell intelligens, den sista uppfinningen?.

Kontakt
Andreas Jacobsson, dekan för Fakulteten för teknik och samhälle med särskilt ansvar för digitalisering vid Malmö universitet
http://forskning.mah.se/id/ctanja

040-665 75 58, 0709-655 209
andreas.jacobsson@mau.se


Paul Davidsson, professor i datavetenskap och föreståndare för forskningscentrumet Internet of Things and People Research Center (Iotap)
http://forskning.mah.se/en/id/ctpada

040-6658618
paul.davidsson@mau.se

Bengt J Nilsson, projektledare för industriforskarskolan datadrivna system
http://forskning.mau.se/id/tsbeni

040-6657244
bengt.nilsson.ts@mau.se

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

- 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.