Skip to main content

Pressinbjudan: Pressvisning av polisutbildningen i Malmös nya lokaler

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2019 10:00 CEST

Malmö universitet har tidigare huserat i Kranen 2 som nu byggs om till polisutbildningen.

Lokalerna för nya polisutbildningen vid Malmö universitet tar form i Dockan i Malmö. Kranen 2 byggs om så att polisstudenterna ska kunna öva sig i praktiska moment som att gripa in vid konflikter i olika miljöer och öva på att skjuta. Studenterna kommer fylla lokalerna i början av september då byggnaden också invigs.

Den 21 januari i år började ungefär 100 studenter på Malmö universitets nya och Skånes första polisutbildning. Sedan sommaren 2018 har fastigheten Kranen 2 på Östra Varvsgatan byggts om för att passa polisutbildningen. Att valet föll på Kranen 2 som ligger i Dockan i Västra Hamnen beror på läget.

– Vi ville ha en nära placering till Universitetsholmen, ett av Malmö universitets campusområden, säger Caroline Mellgren, föreståndare för polisutbildningen vid Malmö universitet.

Byggnaden med de 9000 kvadratmeterna fördelade på två plan kommer fullt utbyggt ha plats för 600 studenter och 60 platser för personal, både polislärare, universitetslärare och servicepersonal från polis och universitet.

– Vi ser fram emot att ha riktigt bra och polisutbildningsspecifika lokaler för vår personal och våra polisstudenter, säger Caroline Mellgren.

Verklighetstrogna miljöer att öva i
För att polisstudenter ska få öva i så verklighetstrogen miljö som möjligt byggs det rum och miljöer som poliser ofta arbetar i. Till exempel byggs tre lägenheter, en bar, butik och polisstation med intag, förhörsrum och celler. Det kommer även att finnas skjutbanor, andra lokaltyper där skytte kan tränas och kriminaltekniskt laboratorium. Utöver detta finns två grepphallar för träning i fysiska metoder.

– Att få utbildning i polisens radio- och datorsystem kräver särskilda lokaler. All omklädning för polisstudenter tar stor yta i anspråk, säger Mats Lyberg, avdelningschef för Malmö universitets byggnadsavdelning.

Pressvisning av polisutbildningen i Malmös nya lokaler

Tid: onsdag 17 april, kl 10.00-11.00
Plats:
Östra Varvsgatan 11, Dockan i Västra hamnen, Malmö
Anmälan:
Det finns ett begränsat antal platser. Föranmälan krävs och görs genom att mejla för- och efternamn, uppdragsgivare och telefonnummer senast en vecka i förväg den 10 april till lotta.orban@mau.se

Kontakt:
Caroline Mellgren, föreståndare för polisutbildningen vid Malmö universitet
Telefon: 040-6657941

Mats Lyberg, avdelningschef byggnadsavdelning, Malmö universitet
Telefon: 040-6657307

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

- 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.