Skip to main content

Prisbelönta Näktergalen fyller jämnt – pressinbjudan till mingel

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 17:17 CEST

Såhär kan ett möte mellan en mentor vid Malmö högskola och ett barn i Malmö se ut.

I år fyller mentorsprogrammet Näktergalen vid Malmö högskola 20 år. Torsdagen 8 juni firar Malmö högskola det med ett mingel på Orkanenbiblioteket.

I ett segregerat samhälle blir det allt viktigare med möten över gränser. Näktergalen arbetar med mentorsskap där studenter vid Malmö högskola blir mentor till barn och unga från olika skolor och stadsdelar i Malmö. Mentor och barn träffas regelbundet på sin fritid. I Malmö genomförs 70 sådana träffar och möten varje år. En gång i veckan ringer mentorn på barnets dörr, hämtar dem och gör aktiviteter tillsammans för gemensamt utbyte. Möten där ömsesidiga lärande sker, där kunskaper om varandra utvecklas och där man får tillträde till varandras världar.

Förra året hyllades Näktergalen flera gånger, bland annat fick Näktergalen Malmö stads mångfaldspris och verksamhetsledare Carina Sild Lönroth fick motta en guldmedalj av Kungliga sällskapet Pro Patria för utmärkelsen "För medborgerliga förtjänster ".

– Våra mentorer konkretiserar begreppet integration genom att låta barn få en meningsfull fritid, göra dem delaktiga och ge dem medbestämmande. Detta samtidigt som mentorerna själva gör en bildningsresa parallellt med sina studier, säger Carina Sild Lönroth, verksamhetsledare för Näktergalen vid Malmö högskola.

I år fyller Näktergalen 20 år och firar detta med ett mingel torsdagen 8 juni på Malmö högskolas Orkanenbibliotek.

Tid: torsdagen 8 juni kl. 16.00
Plats: Orkanenbiblioteket, Nordenskiöldsgatan 10

Kontakt:
Carina Sildh Lönroth
040-665 82 91

Den 1 januari 2018 blir Malmö högskola universitet. Lärosätet startade 1998 och har vuxit till landets största högskola med 1 800 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Malmö högskola utbildar framtida lärare, sjuksköterskor, tandläkare, socionomer men även samhällsvetare, ingenjörer, stadsplanerare, interaktionsdesigners och idrottsvetare. Forskningen är flervetenskaplig och samhällsnära inom områden som till exempel migration och flyktingfrågor, urbana miljöer, sakernas internet, biofilm och biologiska gränsytor, sexologi, hälsa och tandvård. Samarbeten sker på bred front med såväl näringsliv som offentlig sektor.

Bifogade filer

PDF-dokument