Skip to main content

Så ska Malmö universitets nya logotyp se ut

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2017 16:56 CEST

Malmö universitet får en ny logotyp som ska pryda allitfrån fasader till karameller.

Nu är det klart hur Malmö universitets logotyp och grafiska profil ska se ut. Själva M:et – kärnan i den nuvarande logotypen – ska leva kvar. Men grafisk profil och bildmanér utvecklas. Beslutet togs av rektor Kerstin Tham måndagen 22 maj.

Den 1 januari 2018 blir Malmö högskola universitet. Det innebär större forskningsanslag och möjlighet att på egen hand besluta om att starta forskarutbildningar. Lärosätet byter därmed namn till Malmö universitet och samtidigt ska logotypen och den grafiska profilen uppdateras.

– Det är ett bra tillfälle nu när vi blir universitet att göra en uppgradering så vår grafiska profil känns modern. Förändringen blir också en tydlig markering att vi går in i ett nytt skede i vår organisations historia, säger Maria Crona, projektledare på Malmö högskolas kommunikationsavdelning, som har lett arbetet.

Den grafiska profilen består av typsnitt, färger, grafiska element, bildmanér och logotyp. Förutsättningarna för uppdraget att arbeta om logotyp och grafisk profil har varit tydliga från ledningens håll. Kärnan i märket i den nuvarande logotypen för Malmö högskola skulle finnas kvar. Nuvarande logotyp togs fram vid lärosätets tillblivelse 1998 och M:et står för Malmö och Malmö högskola. Vänd ser symbolen ut som ett E och kan då associeras med Europa.

– M:et i den nuvarande loggan har frigjorts från cirkeln som varit begränsande. Det gör nu att M:et står starkt på egna ben på samma sätt som vi vill att vårt lärosäte ska bli en starkare aktör inom både forskning, samverkan och utbildning. Tillsammans med övriga grafiska element med tillhörande regler ska den verka för att ge en tydlig och sammanhållande bild och bidra till att skapa en gemensam identitet för lärosätet, säger Karin Arvidsson, kommunikationschef vid Malmö högskola.

Det är kommunikationsavdelningen vid Malmö högskola, tillsammans med designbyråerna Kolossal och Länge leve kommunikation, som har lett arbetet. Det påbörjades i december förra året med en workshop där både representanter från Malmö högskola och de upphandlade designbyråerna deltog. Därefter har byråerna arbetat med att skissa på ett förslag som presenterats för högskolans ledning och högskolestyrelsen. Måndagen 22 maj fattade rektor Kerstin Tham beslut om den nya grafiska profilen.

Från och med januari nästa år kommer den nya logotypen pryda alltifrån universitetets fasader och webbplatsen, till trycksaker och profilprodukter som karameller, t-shirtar och pennor.

Kontakt
Karin Arvidsson
kommunikationschef, Malmö högskola
070-587 06 03

Maria Crona
projektledare, Malmö högskola
070-865 27 50

Martin Sandström
Art Director, Kolossal AB
073-386 14 86

Den 1 januari 2018 blir Malmö högskola universitet. Lärosätet startade 1998 och har vuxit till landets största högskola med 1 800 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Malmö högskola utbildar framtida lärare, sjuksköterskor, tandläkare, socionomer men även samhällsvetare, ingenjörer, stadsplanerare, interaktionsdesigners och idrottsvetare. Forskningen är flervetenskaplig och samhällsnära inom områden som till exempel migration och flyktingfrågor, urbana miljöer, sakernas internet, biofilm och biologiska gränsytor, sexologi, hälsa och tandvård. Samarbeten sker på bred front med såväl näringsliv som offentlig sektor.