Skip to main content

Skärpta rutiner för tjänsteresor vid Malmö universitet

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2020 10:11 CET

UPPDATERAD 13/3: Risken för spridning av coronaviruset och covid-19 i samhället bedöms vara mycket hög, enligt Folkhälsomyndigheten. Den nya bedömningen gör att Malmö universitet skärper rutinerna för tjänsteresor. Undervisning pågår som vanligt samtidigt som planering pågår för att använda digitala verktyg i större utsträckning.

Endast verksamhetskritiska tjänsteresor ska genomföras inom landet (undantag Skåne) och istället ska digital teknik användas i ökad grad. Inga tjänsteresor utanför Sverige. Beslutet gäller under två veckor framåt eller till dess att nytt beslut fattas.

– Vi som universitet har ett arbetsmiljöansvar för våra medarbetare och studenter. Vår utgångspunkt är att bidra till att förhindra spridningen av coronaviruset, därför vidtar vi dessa försiktighetsåtgärder, säger Susanne Wallmark, universitetsdirektör.

Universitetsledningen följer utvecklingen noga, bedömningen och ambitionen är att verksamheten vid Malmö universitet ska bedrivas som vanligt så långt det är möjligt, med vissa reserestriktioner och begränsningar av möten och konferenser. Denna bedömning omprövas kontinuerligt. Undervisningen pågår som vanligt och planerar för att kunna använda de digitala verktygen i högre utsträckning.

Universitetsledningen beslutade tidigare att ställa in öppet hus som skulle ägt rum torsdagen den 12 mars. Arrangemanget riktar sig till alla som är intresserade av att studera vid universitetet.

– Det rör sig om ett arrangemang som är öppet för alla och där det inte sker någon registrering av besökare. Det innebär att vi inte har den överblick som skulle krävas vid eventuell smittspårning, säger Susanne Wallmark.

Studenter och medarbetare hålls uppdaterade via universitetets ​webb och uppmanas i övrigt att noga följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och UD.

Läs mer: https://mau.se/viktiginfo/


-------------------------------------------------------------------------

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 12 000 helårsstudenter

- 83 professorer, 430 disputerade lärare, 264 doktorander 

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.