Skip to main content

Smakfri tandkräm kan hjälpa vid eksem och slemhinnebesvär

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2018 08:30 CET

Liv Kroona disputerar vid Malmö universitet den 9 november

Det mintsmakande aromämnet karvon finns framförallt i grönmynta/spearmint och är ett vanligt smakämne i tandkräm. Karvon är ett förhållandevis svagt allergen men det har visat sig vara relativt vanligt med kontaktallergi hos personer med munslemhinneförändringar, som t.ex. den förmodat autoimmuna sjukdomen oral lichen planus. Ungefär två procent av svenskarna har oral lichen planus eller liknande förändringar. 

Tolv procent hade allergin
I en studie gjord på lichenpatienter där man testade kontaktallergi så hade tolv procent karvonallergi. I en ny avhandling vid Malmö universitet undersöker Liv Kroona just detta samband.
— Karvonallergiker har ofta oral lichen, men man vet ännu inte om de enbart är allergiska mot karvon eller om det ingår i sjukdomsbilden om man har oral lichen planus, säger Liv Kroona.
Hon lät undersöka mängden karvon i 66 olika tandkrämer. Det finns i varierande mängd i alla tandkrämer med smak; i vissa finns tillräckligt mycket för att det ska ge en allergiker besvär. I en av avhandlingens fyra delstudier lät Liv Kroona försökspersoner med karvonallergi respektive lichenförändringar använda tandkräm smaksatt med en procent karvon under en hel månad.

Fick besvär av tandkrämen
—Det inträffade flera förändringar vid användningen och de allergiska försökspersonerna blev klart sämre. De fick besvär runt eller i munnen samt sänkt livskvalitet. Att välja tandkräm utan smak verkar alltså vara ett effektivt sätt att minska besvären för allergiska individer, säger Liv Kroona
I en annan delstudie jämförde hon vävnadsprover från de båda försöksgrupperna. Hon fann ingen större skillnad i inflammationsgrad eller i förekomst av olika inflammationsceller mellan individer med karvonallergi och dem med enbart oral lichen planus.

—Eftersom både kliniska tecken och utseendet i vävnadsprover är så likartade så finns det en risk att patienter med karvonallergi inte upptäcks och inte får rätt diagnos. Att undvika tandkräm med mint är helt klart en enklare och mindre kostsam behandling än att behandlas med kortison, säger Liv Kroona och avslutar:
—Tandläkare som behandlar patienter med oral lichen planus bör därför bli medvetna om att allergi mot smakämnen kan göra patienter sämre.

Kontakta Liv Kroona

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

- 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.