Skip to main content

Stort intresse för lärarutbildning med lön

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2020 07:30 CET

I höstas startade ny lärarutbildning vid Malmö universitet där studier kombineras med anställning – ett samarbete med flera kommuner i Skåne som nu utökas. Tre nya kommuner ingår avtal om att erbjuda utbildningsanställningar för blivande lärare. Samtidigt planeras en ny utbildning för NO-lärare.

Den arbetsintegrerade lärarutbildningen för grundlärare har varit igång sedan i höstas då 40 studenter påbörjade sina studier vid Malmö universitet. De läser heltid det första året för att sedan påbörja sina utbildningsanställningar efter sommaren då de varvar arbete med studier.

– Många av studenterna yrkesväxlar och har en annan utbildning och arbetslivserfarenhet med sig i bagaget. Efter första studieåret har de dessutom en plattform från lärarutbildningen att stå på när de kommer ut på sina respektive arbetsplatser. Det här gör dem till en attraktiv grupp för kommunerna, säger Elisabeth Jennfors, utbildningsledare vid Malmö universitet.

Sedan tidigare har Malmö, Helsingborg, Trelleborg, Svedala och Landskrona avtal med universitetet om att erbjuda utbildningsanställningar till studenterna. Nu tillkommer Vellinge, Burlöv och Staffanstorp samtidigt som flera kommuner har visat intresse för modellen. Genom avtalet erbjuds studenterna anställning som obehöriga lärare i den kommun de väljer, en anställning som förnyas varje år under utbildningens gång.

– Den arbetsintegrerade modellen är en unik möjlighet för studenterna att integrera teori och praktik, säger Elisabeth Jennfors som berättar att söktrycket på utbildningen har varit stort - med över 1000 sökande till de 40 platserna - ett tecken på att efterfrågan på nya vägar in i läraryrket är stor.

Sedan utbildningen i Malmö startade i höstas har regeringen gett lärosätena i hela landet i uppdrag att starta liknande utbildningar för att möta lärarbristen. I Skåne finns de även vid högskolan i Kristianstad.

Vid Malmö universitet är ännu en modell för ämneslärare i de naturvetenskapliga ämnena är planerad att starta hösten 2021.

– Det är stor brist på NO-lärare och intresset för en arbetsintegrerad ämneslärarutbildning är stort. På sikt finns det anledning att fundera över ännu fler program. Vi är många aktörer som tillsammans måste ta ansvaret att möjliggöra för fler att bli lärare, säger Elisabeth Jennfors.

Kontakt:
Elisabeth Jennfors, utbildningsledare
elisabeth.jennfors@mau.se
tel. 040-665 81 91

-------------------------------------------------------------------------

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 12 000 helårsstudenter

- 83 professorer, 430 disputerade lärare, 264 doktorander 

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.