Skip to main content

Tandvårdshögskolan Lex Maria-anmäler vårdskada

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2018 09:07 CET

Kariesskadan åtgärdades inte i tid, nu måste tanden dras ut. Tandvårdshögskolan vid Malmö universitet Lex Maria-anmäler nu händelsen som en vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg.

Patienten hörde av sig till Tandvårdshögskolan hösten 2016 och bad om en tid för att åtgärda karies i en kindtand. På grund av brister i de administrativa rutinerna blev patienten inte kallad i tid. Kariesskadan hann bli så omfattande att tanden inte gick att rädda. Patientens grundsjukdom gör att det nu krävs specialistvård för att det ska gå att dra ut tanden.
– Det är djupt olyckligt och beklagligt. Vi har anmält händelsen, och vi kommer sedan att både utbilda och informera för att något liknande inte ska kunna hända igen, säger Gunilla Klingberg, dekan vid Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet.

Vårdskador eller risk för vårdskador ska utredas av vårdgivaren. Allvarligare sådana ska också anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Gunilla Klingberg säger att det pågår ett ständigt arbete med att stärka kvaliteten och förbättra patientsäkerheten på Tandvårdshögskolans olika kliniker.
– Men här har något fallerat. Vi anmäler för att dra lärdom, och för att det aldrig ska upprepas, säger Gunilla Klingberg.

För mer information, kontakta dekan Gunilla Klingberg

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

- 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.