Skip to main content

Brett stöd för översiktsplanens huvudinriktning

Dokument   •   Feb 29, 2012 13:31 CET

Idag godkände Kommunstyrelsen samrådsredogörelsen för Malmös nya översiktsplan, ÖP2012. Samrådsredogörelsen redovisar de synpunkter som inkommit på de övergripande strategierna för stadens nya översiktsplan och redogör för hur kommunen besvarat dessa.
Licens All rights reserved (?)