Skip to main content

Kvartalsrapport 4 för 2010

Dokument   •   Jan 24, 2011 15:55 CET

Bostadsförsörjningsprogram Fyra gånger per år presenteras en kvartalsrapport som syftar till att stämma av bostadsbyggande och bostadsplanering. En planlägesrapport görs två gånger per år där pågående detaljplaner med bostadsändamål redovisas i respektive skede i detaljplaneprocessen.
Licens All rights reserved (?)