This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Omfattande bevakning av Riberborg inför EM i fälttävlan

Dokument -

Omfattande bevakning av Riberborg inför EM i fälttävlan

Från och med onsdag 21 augusti kl. 21.00 är området stängt nattetid. Det öppnas 8.00 på morgonen. Under nätterna kommer ronderande vakter att finnas på området. Parkeringsplatserna kommer också beröras. Övriga tider kommer inpassage ske genom grindar. Staket kommer att börja sättas upp måndag 19 augusti. Illustration: KAN
  • Licens: All rights reserved
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Ämnen

RegionerPresskontakt