Skip to main content

Begravda flygare i Malmö

Evenemang

07
DEC
Malmö Stadsarkiv Isbergs gata 13
  -
I Malmö ligger 10 flygare från andra världskriget begravda. De kom från sex olika länder, hade olika bakgrund men kom att få sin sista vila på en av Malmös kyrkogårdar. Vilka var de och hur hamnade de här? En presentation av ett forskningsprojekt av arkivarie Anette Sarnäs. Fri entré.