Skip to main content

Generaldirektör på skolbesök

Evenemang

30
AUG
IV Mabi, von Rosens väg
 
Generaldirektören för Myndigheten för skolutveckling Pia Enochsson besöker Malmö i morgon onsdag. Hon träffar elever och personal på IV Mabi. Pia Enochsson besöker det individuella programmet IV Mabi för att se hur man där använder idrotten som drivkraft för studierna. Medverkar gör även utbildningsnämndens ordförande Agneta Eriksson. Tid: Onsdagen den 30 augusti 2006 kl 11.30 Plats: IV Mabi, von Rosens väg IV Mabi är ett nytt pilotprojekt som bedrivs i samarbete mellan Malmö stad och fotbollsklubben Mabi i Rosengård. Tanken är att fotbollen ska fungera som fostran och motivation för ungdomar som saknar behörighet till gymnasieskolans nationella och specialutformade program. Detta har visat sig ge goda resultat. Malmö är en av de kommuner som valts ut till regeringens stora mångfaldssatsning. Myndigheten för skolutveckling stödjer utvecklingsprojekt på sk olorna för att sprida goda exempel och höja måluppfyllelsen. För mer information kontakta: Annette Lawesson, rektor Resursenheten för IV, 040-34 30 36, 0709-72 30 36, annette.lawesson@malmo.se Ulf Larsson, projektledare för IV Mabi, 040-34 76 72, 0733-59 59 08 Malmö den 29 augusti 2006 Vänligen Pia Oredsson Informationschef