Skip to main content

Genusperspektiv för hemlösa kvinnor

Evenemang

29
JUN
Stadshuset, konferenslokalen Stortorget
 
På torsdag 29 och fredag 30 juni håller hemlöshetsprojektet CATCH sin avslutningskonferens. Tid: 29 juni kl 14.00-17.45, 30 juni kl 9.00-16.45 Plats: Stadshuset, konferenslokalen Stortorget Konferensen hålls på engelska. På torsdag 29 och fredag 30 juni håller EU-projektet CATCH sin avslutningskonferens i Malmö. 12 europeiska partners under Malmös ledning har under två år undersökt och identifierat kreativa arbetssätt i hemlöshetsarbetet. Arbetet har varit framgångsrikt och kan peka på flera konkreta resultat. Projektets mest utmärkande resultat rör kvinnor och hemlöshet. Olika nyskapande arbetssätt med stöd och service för hemlösa kvinnor har kommit fram. Minister inviger Torsdagens program tar upp tidigare konferensers resultat inom två temaområden. Folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson inviger fredagssessionen, som har sitt fokus på kvinnors situation i hemlösheten. Från de olika deltagande partners presenteras nyckelfaktorer och goda exempel. Tre hemlöshetsforskare deltar i en paneldebatt som speciellt studerat hemlösa kvin-nors behov: · Ulla Beijer – hemlöshetsforskare på Forsknings- och utvecklingsavdelningen i Stockholms stad · Annette Rosengren, antropolog på Nordiska museet · Dr Uta Enders-Dragässer, hemlöshetsforskare med genusperspektiv, Frankfurt Fakta CATCH (Creative approach to combating homelessness) startade som en förstudie med erfarenhetsutbyte. Fas II, som startade 2004, har fokuserat på tre områden: · Kvinnor och hemlöshet · Hemlöshet och mental ohälsa · Hemlöshet och återinträde på arbetsmarknaden. Ambitionen har varit att identifiera nyckelfaktorer för ett framgångsrikt arbete med hemlöshetsproblematiken, och att kunna lyfta dessa kunskaper till det nationella planet för en helhetssyn i Europa. Under projektet har tre temakonferenser hållits som lyft fr am nyckelfaktorer och goda exempel. Delrapporterna från dessa konferenser och studier sammanställs nu till den nationella strategirapporten (en nationell hand-lingsplan). Resultaten ska också spridas till andra intressenter och aktörer i Europa. Läs gärna mer på: http://www.catch-eu.org/ För mer information: Sofia Sjödin, projektledare, tel 34 77 23