Skip to main content

Inbjudan Pressmöte - Utvärdering av pedagogiska satsningar i skolan och attitydundersökning i förskolan

Evenemang

26
AUG
Sessionssalen, Stadshuset, August Palms plats 1, Malmö
  -
Under åren 2005-2008 gjordes stora satsningar på grund- och gymnasieskolan av kommun och stat. Hur gick det? Och vad tyckte föräldrarna om förskolan i Malmö i den attitydundersökning som genomfördes under våren? Skolan satsade på bättre resultat Studiehandledning med modermålsstöd, fler vuxna i skolan, undervisning i svenska som andra språk, föräldrautbildning och sommarskola. Dessa är några av de insatser som ingick i den kommunala och statliga satsningen för att höja måluppfyllelsen inom grund- och gymnasieskolan 2005-2008. Mariann Enö, lektor på Malmö Högskola, presenterar en utvärdering vars frågeställningar omfattar: Vilka insatser har gjorts? Hur har de tagits tillvara och vilka resultat har de gett? Vilka insatser har varit särskilt framgångsrika? Varför varierar resultatbilden mellan skolor, läsår och genomförda insatser? Attitydundersökning förskola Ett av kommunfullmäktiges mål uttrycker att ”alla barn vars föräldrar så önskar ska ha tillgång till en förskola av god kvalitet”. Under våren svarade föräldrar i Malmö på en enkät där de betygssätter den kommunala och den enskilda förskolan. För ytterligare information kontakta: Agneta Eriksson, skolkommunalråd, 040-341019, agneta.eriksson.ks@malmo.se Lena Englund, informatör, avdelning barn och ungdom, stadskontoret O40-34 11 65, 0702-44 70-95, lena.englund@malmo.se