Skip to main content

Inbjudan till presskonferens onsdag 18 april kl 14

Evenemang

18
APR
Västra Kanalgatan 4, 4 vån, Centrums stadsdelsförvaltnings individ- och familjeomsorg
 
På onsdag offentliggör Malmö stad rapporten ”När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet”. Medier inbjuds till presskonferens onsdag 18 april kl 14 i individ- och familjeomsorgens sammanträdeslokal, Västra Kanalgatan 4, 4 vån. Rapporten är en kartläggning av hur sexuella tjänster i Skåne och Öresundsregionen erbjuds och marknadsförs på Internet. Den visar också en bild av ungdomars attityder till och erfarenheter av webcamsex och sexuella tjänster på Internet. FAST (försäljning av sexuella tjänster) inom prostitutionsenheten, Centrum stadsdelsförvaltnings individ- och familjeomsorg, står bakom rapporten. Rapporten har tre huvudingredienser: · Intervjuer med kvinnliga sexsäljare · Enkätundersökning med drygt 400 ungdomar · Systematiska observationer av sidor och portaler med försäljning av sexuella tjänster Rapporten är den fö rsta i sitt slag i Sverige. Presskonferensen genomförs av Annika Weman, chef prostitutionsenheten, Niclas Olsson och Carina Levin, socialsekreterare FAST. Niclas Olsson har genomfört studien, intervjuer, enkäter och skrivit rapporten. Jonny Harborg, ungdomsmottagningen Triangeln, Region Skåne, och Mats Sundbeck, projektledare Sexuell hälsa, stadskontoret, Malmö stad, närvarar också. Under och efter presskonferensen ges tillfälle att ställa frågor direkt till de närvarande. Datum: 18 april Plats: Västra Kanalgatan 4, 4 vån, Centrums stadsdelsförvaltnings individ- och familjeomsorg Tid: Kl 14 Medier ombeds bekräfta sin närvaro till Bo Andersson, informatör Centrum stadsdelsförvaltning, 040-34 62 65, 0708-15 23 47, bo.a.andersson@malmo.se senast onsdag 18 april kl 11.