Skip to main content

Öppet trygghetsseminarium i Fosie

Evenemang

23
APR
Lindängen, Motettens Folkets Hus, Munkhättegatan 202
  -
Öppet trygghetsseminarie i Fosie Känner du dig trygg eller otrygg? Är du i praktiken trygg eller otrygg? I ett seminarie som är öppet för alla kommer Mariana Mauritzon, samordnare för brottsförebyggande frågor i Malmö och Kennie Kullander, biträdande närpolischef i Malmö Söder att presentera trygghetsmätningar som Malmö stad och polisen genomfört. Särsksilt fokus kommer att riktas på och tryggheten i vår stadsdel. * ungdomskriminalitet * tryggheten för äldre * den fysiska milljön * handlingsplaner för trygghetsarbetet Kontakt: Christer Brandt, ordförande Fosie stadsdelsnämnd 070-6011038 Lena Englund, informatör, Fosie SDF 0702-447095