Skip to main content

Stadsbiblioteket i Malmö: I Malmö talas 90 språk – tänk att så många lär sig svenska!

Evenemang

17
NOV
Stadsbiblioteket, Gullbergrummet på plan 4 i Slottet
  -
Det är många Malmöbor som har svenska som andraspråk – i Malmö är 30% av invånarna födda utomlands och 174 länder finns representerade. De största grupperna kommer från Irak, Danmark, f d Jugoslavien och Polen. Biblioteket har bjudit in två föreläsare för att tala om förhållandet mellan svenskan och de vanligaste invandrarspråken och om svårigheter med svenskan. Margareta Linder, rektor för Sfi (Svenska för invandrare) i Malmö: Om världens språk i Malmö och om svårigheterna i svenskan. Camilla Thurén, forskare på Malmö högskola: Om svenskan som andraspråk. Svenskan i förhållande till våra vanligaste invandrarspråk. Drop in Plats: Gullbergrummet Kontaktperson: Bo Gentili bo.gentili@malmo.se tel 0733-595867