Skip to main content

Stadsbiblioteket i Malmö: Vilken hjälp kan jag få när jag blir gammal?

Evenemang

29
NOV
Röda rummet
  -

Christin Jonsson, vård- och omsorgschef för Södra Innerstaden, föreläser. Drop in.

Eva Jönsson
Informationssekr
040-660 86 02
eva.m.jonsson@malmo.se