Skip to main content

Temalördagar om utbildning

Evenemang

28
JAN
Infotekets lokaler på Föreningsgatan 7, Malmö
-   -
Infoteket i Malmö anordnar temalördagar för att sprida information om olika utbildningar i regionen. Bland vårens teman finns utlandsstudier och gröna utbildningar. Infoteket bjuder in representanter från skolor och andra organisationer för att berätta om utbudet av utbildningar för vuxna. Temalördagarna pågår kl 11-13 i Infotekets lokaler på Föreningsgatan 7. Infoteket håller som vanligt öppet lördagar kl 10-14. Följande temadagar är inplanerade: 28/1 Vårdutbildningar i Skåne. I samarbete med Malmö Vård- och Hälso-gymnasium, KompetensCentrum Rönnen och Lernia. 11/2 Utbildningar i Danmark. Med representanter från Øresunddirekt, Frisør-skolen for Storkøbenhavn, Teknisk Erhvervsskole Center, TEC, och CSN. 4/3 Utlandsutbildningar. I samarbete med Institute for Global Studies, IGS, och Center for International Studies, CIS. 25/3 Gröna utbildningar. Med pe rsonal från bl a Naturbruksgymnasiet Hvilan och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp. För ytterligare information kontakta: Kristian Frennessen, studie- och yrkesvägledare på Infoteket, tel 040-34 49 71 eller 040-34 49 95, kristian.frennessen@malmo.se Malmö den 23 januari 2006 Vänligen Pia Oredsson Informationschef