Skip to main content

Kulturförvaltningen utvecklar organisationen

Nyhet   •   Jul 02, 2012 15:04 CEST

För att möta Malmös dynamiska utveckling strukturerar kulturförvaltningen om internt i höst. Malmö kulturnämnd tog torsdagen den 14 juni beslut om en omorganisation som berör institutionen Malmö Kulturstöd och Kulturkansliet. Beslutet verkställs 1 oktober 2012.

Malmö Kulturstöd är idag en institution som består av tre enheter; Sommarscen Malmö, Kultur för barn och unga och Kulturstödet. Beslutet innebär att man från 1 oktober placerar de tre enheterna centralt i Kulturförvaltningen. Därmed upphör Malmö Kulturstöd som egen institution, och enheterna Kulturstödet, Kultur för barn och unga, och Sommarscen Malmö får därmed en mer central placering i förvaltningen genom att man tar bort institutionstaket.

Varför?
Malmö har genomgått stora förändringar de senaste tio åren och har blivit en internationell stad - en expanderande stad med positiva värden, dynamik och kreativitet, men också en stad med segregation, barnfattigdom och utanförskap.

Kulturförvaltningens kompetens efterfrågas alltmer som en resurs i stadens och samhällets utveckling, vilket innebär krav på andra arbetsformer och strukturer.

– Kultur har blivit en allt viktigare faktor i samhällsutvecklingen, och kulturförvaltningen måste kunna svara upp mot de förväntningar som finns, därför genomför vi en omorganisation som vi tror stärker vår effektivitet och förmåga att driva samarbeten och projekt, säger Elisabeth Lundgren, kulturdirektör på Kulturförvaltningen.

– Med omorganiseringen vill vi lyfta enheterna var och en för sig till den centrala nivån och ge dem starkare och tydligare uppdrag i förvaltningen både konsultativt och operativt, fortsätter Elisabeth Lundgren.

Vad innebär omorganiseringen?

Omorganiseringen är i första hand en intern omstrukturering som kommer att vara positiv för servicen till det fria kulturlivet, kultursamordnarna och Malmöborna.

– Förändringen kommer att leda till att vi förbättrar enheternas service utåt genom att vi stärker deras positioner inom förvaltningen. Detta kommer att gynna Malmöborna, säger Daniel Sestrajcic (V), ordförande i kulturnämnden.

För mer information kontakta:

Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, 0766-34 29 27

Daniel Sestrajcic (V), ordförande kulturnämnden, 0768-519 110