Skip to main content

Malmö – barnens stad

Nyhet   •   Dec 11, 2013 08:43 CET

Livsvillkoren ser olika ut för barn och unga i Malmö, skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa. Barn och ungas uppväxtvillkor och hälsa står i centrum i Malmökommissionens slutrapport; att skapa trygga och goda uppväxtförhållanden för alla barn och unga är grundläggande i arbetet för en social hållbar utveckling. Nu är det dags att förändra – hur kan vi göra Malmö till en stad där alla barn och unga har både nutidstro och framtidstro? Marie Köhler, barnhälsovårdsöverläkare i Region Skåne och tidigare kommissionär i Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö föreläser om hur man kan minska skillnaderna i hälsa för barn och unga i staden – för att staden ska bli socialt hållbar.

11 december kl.18-20

Arrangör: Globalen

Globalen är ett samarbete mellan Malmö Museer, Svenska Röda Korset, Rädda Barnen och Individuell Människohjälp. I fokus står hållbar utveckling gällande ekologi, ekonomi, sociala och kulturella frågor.


Bifogade filer

PDF-dokument