Skip to main content

Malmö kulturnämnds sammanträde den 13 juni

Nyhet   •   Jun 11, 2013 16:28 CEST

Bland de ärenden som kommer upp på Malmö kulturnämnds sammanträde torsdagen den 13 juni finns bland annat remissyttrande för spårväg i Malmö, utredning offentlig konst inom Malmö stad, utvärdering av bestämmelser för stöd till studieförbunden och ärende om lånekort för papperlösa  På kulturförvaltningens sida på malmo.se kan du läsa ärendena.

Önskas något ärende, kontakta nämndsekreterare Sara Mellander: sara.mellander@malmo.se, tel: 040-34 48 60.