Skip to main content

Malmö Nordic 2013 – nordisk konst x 28

Nyhet   •   Jun 11, 2013 16:19 CEST

Guidade visningar 
Under maj och juni arrangerar Konstfrämjandet Skåne i samarbete med Malmö Nordic 2013 guidade visningar varje onsdag, fredag och lördag. Visningarna kommer att utgå från olika platser i Malmö och varje guidad visning har sitt eget tema, exempelvis visning för barn, cykelvisning eller visning på andra språk än svenska. Hela programmet finns på www.malmonordic.se/guidade-turer.

Öppet samtal om konst
Samtidigt har konstfestivalen Formalin – Freak Show dragit igång och hela Malmö är fullt av konst. Tillsammans arrangerar Malmö Nordic 2013 och Formalin ett öppet samtal om konst i offentlig miljö, Staden, folket & konsten, onsdagen den 12 juni kl 18 - 20 i Islamic Center, Malmö.

I panelen sitter från Malmö Nordic 2013 Gunnar Ericson, Senior Advisor på Gatukontoret samt Cecilia Widenheim, chef för Malmö Konstmuseum och från Formalin Per Alvsten, ena hälften av performanceduon Teater Ont samt Oliver Morales Eriksson, konstnär. Dessutom kommer det att finnas plats i panelen för publiken. Moderator är Eskil Fagerström, journalist på Sydsvenskan.

Samtalsform:
2 x "Makt"

Två stolar som tillfaller ”experterna”, de som är vana att uttala sig i frågan,
de som har insyn och inflytande.

2 x "Underdogs"

Två stolar tillfaller de som är insatta och/eller har åsikter i frågan men som sällan hörs i den offentliga debatten och i media. Därtill "fristående" personer dvs ej representanter för någon institution eller kommunal inrättning.

"Tre stolar"

Dessa står till allmänhetens förfogande.  De symboliserar malmöborna. I värsta fall den tysta ointresserade majoriteten, i bästa fall de som vill ta plats och göra sin röst hörd. Vem som helst kan ta en stol i besittning, under hela diskussionen eller bara för en stund. Tre stolar är en invit, en öppning till det offentliga rummet och samtalet. De kan även användas
om någon placerad på Underdogs eller Maktens stolar vill lämna sin position av något skäl.

Om Formalin – Freak Show
Föreningen Underliv har en konstfestival, Formalin – Freak show, under sommaren med tillfälliga konstverk i stadsrummet runt om i Malmö under sommaren samt olika händelser och arrangemang kopplat till detta. Tyvärr har det förekommit
att malmöbor och besökare har misstagit deras konstverk för att ingå i Malmö
Nordic 2013. Därför är det bra om ni vet lite om Formalin Freak Show: www.underliv.org. Facebook: FreakshowMalmo2013. Blogg: freakshow.favs.se.


Om Malmö Nordic 2013
Under sommarhalvåret 2013 samlar sig Malmös konstscen till en stor manifestation med den nordiska samtidskonsten i fokus, Malmö Nordic 2013. Projektet lyfter i ett unikt samarbete fram Malmös tre stora konstinstitutioner: Malmö Konstmuseum, Malmö konsthall och Moderna Museet Malmö, stadens gallerier, utbildningar och andra aktörer inom konstområdet med utställningar och arrangemang. Bland de medverkande finns såväl de stora institutionerna som ideellt drivna gallerier, ateljéföreningar och kollektivverkstäder, konstutbildningar och andra spännande rum där man alltid kan möta samtida konst i Malmö. Varje medverkande har tolkat det gemensamma temat - nordisk samtidskonst - utifrån sina egna utgångspunkter och förutsättningar, något som ger dynamik och mångfald.


Utställningsperiod
Malmö Nordic 2013 äger rum mellan 3 maj och 18 augusti 2013.

Huvudman
Malmö Nordic 2013 ägs och drivs av kulturförvaltningen, Malmö stad. Projektet genomförs med stöd av Region Skåne och Malmö Förskönings- och Planteringsförening.

För aktuell information: www.malmonordic.se
(för Press och media : Lösenord: press)

På Facebook: www.facebook.se/malmonordic2013

Kontakt
Ann Bergström, projektledare Malmö Nordic 2013/Kultursekreterare Konst och design,
Kulturförvaltningens kansli, Malmö stad
E-post ann.bergstrom@malmo.se. Mobil 0733-52 90 92

Katri Johansson, kommunikatör Malmö Nordic 2013/Kultursekreterare, Kulturförvaltningens kansli, Malmö stad 
E-post katri.johansson@malmo.se. Mobil 0735-72 38 94