Skip to main content

Nu finns ett officiellt markanvisningsprogram för Sege Park i Malmö

Nyhet   •   Feb 03, 2016 11:41 CET

Var med och utveckla framtidens Sege Park!

Sege Park ska omvandlas till ett område med blandad stadsbebyggelse. Här kommer det att finnas bostäder, verksamheter och offentlig service. Den uppvuxna parken ska utvecklas och vara öppen och tillgänglig för alla. Området kommer att förtätas genom nybyggnation samtidigt som de gamla byggnaderna kommer att få en ny användning. När området är klart beräknas här finnas cirka 750 bostäder, främst i flerbostadshus.
En ny förskola kommer att byggas, liksom ett parkeringshus och lokaler för olika verksamheter.
Att omvandla Sege Park ligger i linje med Malmös översiktsplan och strategin att förtäta staden innanför
Yttre Ringvägen. Genom satsningar på hållbara lösningar ska Sege Park bli ett föregångsområde.

Markanvisningsprogram
Markanvisningsprogrammet vänder sig till dig som vill vara med i utvecklingen av Sege Park. Sege Park är en unik plats med sin uppvuxna, vackra park och sina gamla byggnader. Här finns en möjlighet för dig att vara med och skapa framtidens hållbara område, ett område som kommer att höra talas om sig i framtiden. De äldre byggnaderna kommer att få nytt liv och tillsammans med nybyggnation skapa liv och rörelse i ett kulturhistoriskt värdefullt område. Vi välkomnar små och stora byggherrar, etablerade liksom nya byggherrar i Malmö att vara med och utveckla Malmös nästa spjutspetsområde. Vi är öppna för icke traditionella byggkoncept och boendeformer.

Bifogade filer

PDF-dokument