Skip to main content

Nu påbörjas arbetet för en kulturstrategi för Malmö 2014-2020

Nyhet   •   Jul 02, 2012 15:52 CEST

Kulturnämnden har inlett ett flerårigt arbete för en Kulturstrategi. På kulturnämndens junisammanträde 2012 beslutades riktlinjerna.

På kulturnämndens sammanträde den 14 juni inleddes arbetet för en kulturstrategi. Utgångspunkterna för en kulturstrategi för Malmö 2014-2020 är till exempel: att åstadkomma ett kulturlyft för Malmö, att strategin ska utgöra en långsiktig kulturpolitisk plattform och att hela processen ska tas fram i samråd med kulturlivet, politiken, Malmöborna och staden som organisation, det vill säga lyssnas av och förankras brett.

Grunden för vision och strategi ska tas fram genom dialoger i olika former med intressenterna - kulturlivet, politiken, Malmöborna och staden som organisation. Det ska arrangeras flera större öppna dialogtillfällen under hösten 2012 och våren 2013.

För mer information kontakta:

Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, 0766-34 29 27

Daniel Sestrajcic (V), ordförande kulturnämnden, 0768-519 110