Skip to main content

Startskott för markanvisningstävling i Hyllie

Nyhet   •   Jan 26, 2017 00:01 CET

Het tomt i Hyllie anvisas genom tävling. Foto: Magnus Franzén

Malmö stad bjuder in till en markanvisningstävling i Hyllie som startar idag den 26 januari 2017. Tävlingen gäller en tomt med ett unikt läge vid Hyllie stationstorg som utgör den sista pusselbiten i centrumområdets kärna. Avsikten är att upprätta ett markanvisningsavtal med vinnaren, som kommer att utses i slutet av september 2017 och att därefter ta fram en detaljplan.

Tävlingstomten som har fastighetsbeteckningen Härbärget 1 och del av Hyllie 4:2 omfattar cirka 12 000 kvm och är belägen vid hörnet av Hyllie boulevard och Hyllie stationsväg, där den angränsar mot tågspåren närmast kontorshuset Klipporna i söder och mot köpcentret Emporia i norr.

Tävlingsbidragen förväntas visa på en långsiktig hållbarhet genom att manifestera ett kosmopolitiskt Öresund, gestalta innovativa och gröna lösningar samt stärka stadslivet i Hyllie centrum. Byggnader och platser som föreslås inom ramen för tävlingen ska dessutom berika stadsmiljön, visuellt och upplevelsemässigt. Deltagare i tävlingen kommer även att få åta sig att arbeta med social hållbarhet under byggprocessen.

- Syftet med markanvisningstävlingen är att den ska resultera i ett förslag, som genom form och funktion på bästa sätt bidrar till visionen om Hyllie - att både stärka befintliga och tillföra nya värden till platsen, säger Håkan Thulin, exploateringschef i Malmö stad och juryordförande i tävlingen.

Kort om tävlingens uppläggTävlingen kommer att delas upp i två steg. Steg 1 är en öppen intresseanmälan. Av inkomna intresseanmälningar kommer en jury att välja ut 3-5 förslag som går vidare till steg 2. En vinnare kommer att utses och med denna kommer ett markanvisningsavtal att upprättas med Malmö stad.

Tävlingen startar idag den 26 januari 2017 och publiceras på www.malmo.se/hyllie/markanvisningstavling