Skip to main content

Vem är nyttig – om migranter och människosyn

Nyhet   •   Feb 15, 2016 08:00 CET

På onsdag den 17 februari besöker David Qviström, författare och journalist, Malmö Museer. Han har bevakat svensk och europeisk migrationspolitik i tolv år och samtalar den här kvällen kring temat "Vem är nyttig - om migranter och människosyn".

Fler människor är på flykt i världen än någonsin tidigare. Tusentals av dem drunknar på väg till Europa över Medelhavet, andra utmanar oss med sin fattigdom genom att tigga på svenska gator. Var går egentligen gränsen för vårt ansvar för de andra, de som inte tillhör oss och vårt samhälle? Möt David Qviström, författare och journalist som har bevakat svensk och europeisk migrationspolitik i tolv år.

Tid och plats: 17 februari 2016 kl. 18–20, Kommendanthuset, Malmöhusvägen 5. Fri entré.

Kvällen utgör en del av en programserie kopplad till utställningen Välkommen till Sverige, en utställning som tar avstamp i 1945 då Malmö Museum förvandlades till flyktingförläggning under andra världskrigets slutskede. Programserien lyfter aspekter kring flyktingsituationen idag och då, och frågor om ansvar, civilkurage och alla människors lika värde.

Läs mer om hela programserien.

För mer information, kontakta Samuel Thelin, Malmö Museer: e-post samuel.thelin@malmo.se, tel. 073-422 41 25.

Projektet medfinansieras av EU:s program ”Ett Europa för medborgarna” och med stöd från Malmös förskönings- och planteringsförening, Region Skåne och Malmökretsen av Svenska Röda Korset. I samarbete med Kommendanthuset – Idélab hållbar utveckling.