Skip to main content

140 språk på Malmös förskolor firas med gemensam språkvecka

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 09:10 CEST

På Malmös förskolor talas det sammanlagt runt 140 olika språk. För att lyfta och fira mångfalden arrangeras mellan 23–27 maj en språkvecka med flera aktiviteter kopplade till språk och språkets betydelse. Veckan avslutas på fredag med en sprakande språkfestival i Folkets Park.

Språkveckan startade i mindre skala i Holmaområdet 2014, men utvidgades till att bli ett arrangemang för alla kommunala förskolor med början förra året. Arrangemanget, som genomförs av förskoleförvaltningen i samarbete med kulturförvaltningen, fokuserar dels på de talade språken, men också på de estetiska uttryckssätten som dans, musik, drama och konst.

- Med veckan vill vi belysa hur berikande det är med alla språk på våra förskolor i Malmö och visa på hur vi arbetar med detta, säger Maria Visser Rundquist som är språkutvecklare på förskoleförvaltningen. Vi vill också att våra barn ska synas och höras lite extra under veckan och på olika vis sätta avtryck i sin stad.

Under hela vecka 21 finns olika aktiviteter planerade runt om i staden och till flera av dem åker förskolebarnen med kulturförvaltningens kulturbussar.

Media får gärna delta, men behöver höra av sig till aktuell kontaktperson innan. Aktuella aktiviteter och kontaktuppgifter finns i bifogat program. Kartan över Folkets Park gäller fredagens aktiviteter.

Kontakt:

Maria Visser Rundquist, språkutvecklare förskoleförvaltningen 0766-36 53 68, maria.visser-rundquist@malmo.se

Sofia Ek Landén, koordinator Kreativt Lärcentrum, barnkulturenheten, kulturförvaltningen

0768-75 49 49,sofia.ek.landen@malmo.se

Utsänt av:
Jenny Ränzlöw, presskommunikatör förskoleförvaltningen
0766-36 87 70, jenny.ranzlow@malmo.se