Skip to main content

150 000 kronor till ungdomsarbetslöshets-projekt

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2012 10:31 CET

Ungdomsstyrelsen har beslutat att ge cirka 150 000 kronor i bidrag till vidareutvecklingen av JobbFörst. Verksamheten vänder sig till arbetslösa ungdomar mellan 18-24 år.

JobbFörst är ett samarbete mellan serviceförvaltningen, Arbetsförmedlingen och aktuell stadsdelsförvaltning inom områdesprogrammen. Bidraget kommer främst att användas till att utbilda arbetsledare i Malmö stad som är villiga att ta emot JobbFörst:s ungdomar i sina verksamheter..

Utbildningen ska vara en kompetenshöjande insats för de som är intresserade av att arbeta med JobbFörst:s målgrupp. Upplägget ska bland annat bestå av föreläsningar, relationsbyggande åtgärder mellan förvaltningarna och studiebesök på den reguljära arbetsmarknaden.

Pengarna ska även gå till aktiviteter för JobbFörsts anställda och deras arbetsledare.  Det ska också göras en extern utvärdering av JobbFörst och då framförallt av utbildningsinsatsen.

Fakta JobbFörst:

  •  JobbFörst:s startades av JobbMalmö/serviceförvaltningen med syfte att ge anställning till ungdomar som står långt från arbetsmarknaden.
  • Deltagarna erbjuds en anställning på 12 månader i en av Malmö stads verksamheter inom bl.a. serviceförvaltningen och fritidsförvaltningen.
  • Deltagarna får arbetslivserfarenhet och med stöd av JobbFörst:s personal ska de finna en varaktig anställning inom den reguljära arbetsmarknaden eller gå vidare till studier.
  • Målet är att 50 procent av ungdomarna går vidare till fortsatt sysselsättning.
  • JobbFörst Rosengård med 20 deltagare uppnådde avsett mål. JobbFörst Seved pågår just nu med 16 ungdomar inskrivna. Förhoppningen är att resultatet i Seved blir ännu bättre än i Rosengård.
  • Under 2013 kommer en anställning i JobbFörst att erbjudas för ungdomar boende i ytterligare stadsdelar som ingår i Malmö stads områdesprogram.

För mer information kontakta:


Bifogade filer

Word-dokument