Skip to main content

​150 bostäder och en förskola i nytt Hylliekvarter

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 11:14 CET

Ett bostadskvarter med 150 nya bostäder och en förskola med fyra avdelningar ska byggas av Peab i Hyllie. Malmö stads tekniska nämnd beslutade idag att godkänna en upplåtelse med tomträtt av fastigheten Tor 1 i området Hyllie allé.

Syftet med upplåtelsen är att ett av Peab Sverige AB ägt dotterbolag ska uppföra flerfamiljshus med cirka 150 bostäder och en fristående byggnad i två plan, som rymmer en förskola med fyra avdelningar. Avtalet innebär ett viktigt tillskott av bostäder och förskoleplatser i Malmö och i Hyllie, som nu växer som bostadsområde.

– Det är oerhört välkommet med 150 nya bostäder och en förskola i Malmös största, nu pågående utvecklingsområde på kommunal mark, säger Malmö stads fastighetsdirektör Klas Johansson.

Fastigheten Tor 1 är belägen i Hyllie, Malmö och ingår i Detaljplan 5051, ett område som inrymmer 1700 bostäder och benämns Hyllie allé. Fullt utbyggt kommer hela Hyllie rymma 9000 bostäder. Området har exceptionellt goda kommunikationsmöjligheter och god närservice för boende.

Peab är en aktiv aktör i Hyllie som hittills byggt 84 bostäder på Hyllie Boulevard, ett nyss invigt hotell och kontorsbyggnader runt Hyllie stationstorg.

– Det känns fantastiskt roligt att få bygga ett helt kvarter med både bostäder och förskola och på så vis bidra till den fortsatta utvecklingen av Malmö i Hyllie, säger Christoffer Persson, distriktschef, Peab Bostad AB.

Markupplåtelsen sker enligt gängse modell för att stimulera hyresrättsproduktion i Malmö. Detta innebär bland annat att en högre tomträttsavgäld anges i huvudavtalet och en lägre avgäld regleras i sidoavtal. I det aktuella fallet är tomträttsavgälden i sidoavtalet satt till 57 kr/kvm byggteknisk area, BTA, för hyresrättslägenheterna. Priset gäller under den första tioårsperioden och under förutsättning att upplåtelseformen hyresrätt består.

Kontakt

Klas Johansson, fastighetsdirektör, Malmö stad, 040-34 17 06, klas.m.johansson@malmo.se

Christoffer Persson, distriktschef Peab Bostad AB, 0733-37 41 86, christoffer.persson@peab.se

Caroline Franzén, kommunikatör, fastighetskontoret, Malmö stad, 0733-70 89 11, caroline.franzen@malmo.se